Budget 2020: Barnen kan inte vänta

Vi gör störst satning på skolan och klimatet. I valrörelsen lovade vi mindre barngrupper i förskolan - därför satsar vi 14 miljoner extra på förskolan i vår budget 2020.

I Måndags beslutade kommunfullmäktige om Järfällas budget för 2020. I vårt budgetförslag återtas satsningar som minortitetstyret tagit bort. Sommarjobbsgarantin återinförs eftersom vi vet att det är en viktig arbetsmarknadsåtgärd för unga och Järfälla som en trygg och framtidsinriktad kommun. Vi avvisar minoritetsstyret nedskärningar på anslagen till arbetsmarknadsinsatser och välfärdsjobben. Dessa nedskärningar utgör skada på välfärden genom att föra människor längre bort från arbetsmarknaden. Vårt främsta fokus är satsningar på skolan, miljö- och klimatarbetet och investeringar för att Järfälla kommun ska bli en ännu bättre arbetsgivare.

Vår enskilt största satsning görs på förskolan. Utöver höjd grund- och förskolepeng satsar vi på 14 miljoner extra på minskade barngrupper och bättre arbetsmiljöi förskola, precis det som utlovades i valrörelsen. Vi satsar 8 miljoner för ökad jämlikhet mellan skolorna, återinför sommarjobbsgaranti för Järfällas gymnasieungdomar och gratis SL-kort.  Vi satsar mest, där det behövs mest. Järfällas barn och ungdomar  kan inte vänta.

Vi bygger vi ett Järfälla som håller ihop med framtidstro för oss och kommande generationer. Ett Järfälla med minskad segregation och samhällsklyftor.

I måndags röstades det borgerliga minoritetsstyrets budgetförslag för 2020 i Järfälla igenom. Deras budget innebär 25 miljoner i besparingar för kommunens förvaltning. Det borgerliga styret har i sin budget2020 även skurit ner resurser för   kulturskolan, arbetsmarknadsinsatser och bibliotekenskolorna med störst behov får minskade resurser och ca. 1200 färre ungdomar får sommarjobb jämfört med 2018. Kort sagt: en budget för ökade klyftor i Järfälla. Det är inte vad Järfällas barn behöver.

Läs hela vårt budgetförslag här!: Budget 2020: Barnen kan inte vänta

 

 

 

facebook Twitter Email