Den borgerliga minoritetens budget 2019

Det nya styret har presenterat sin budget. Den präglas av nedskärningar och siffertrixande. Vi ser med stor oro på de konsekvenser den nya budgeten kommer få för Järfällas invånare.

Här är ett par av de punkter som vi är kritiska till i den budget som styret har presenterat:

För lite pengar till skolan som kommer att tvingas skära ner. Den presenterade “satsningen” på årskurs 1-5 är ett siffertrixande, där tio miljoner som funnits i överskott från fritidshemmen flyttas från fritidshemmen till skolpengen, vilket får det att se ut som att skolpengen höjs med 6,45%. I praktiken är det här pengar som redan fanns i verksamheten, så det är ingen höjning alls utöver den allmänna höjningen på 2,4%. Den höjningen kommer inte täcka kostnadsökningarna i skolan.

Slopad sommarjobbsgaranti för Järfällas unga. Genom kraftiga minskningar av resurser kommer betydligt färre ungdomar kunna få sommarjobb i kommunen. En garanti kommer vara omöjlig.

Slopad SL-kortsatsning till unga. Tidigare har alla gymnasieungdomar i Järfälla fått SL-kort av kommunen. Den satsningen slopas nu av alliansen.

Slopad kompetensfond till personalen. De pengar som tidigare lagts undan för kompetensutveckling av personalen har blivit indragna. Istället anser alliansen att pengarna ska tas från verksamheten. Alltså tvingas äldreomsorgen välja: kompetensutveckling eller högre bemanning? Tidigare fick de både och.

 Färre hyresrätter. Redan nu har det nya styret sagt nej till 400 kooperativa och allmännyttiga hyresrätter. Dessutom har de sagt nej till hyresradhus för äldre. Istället vill styret att det ska byggas bostadsrätter.

Fler politiker i en ny äldrenämnd istället för satsningar på äldreomsorgen. En ny äldrenämnd kommer kosta cirka 3 miljoner mer per år. Enligt kommunens utredning pekar inget på att den kommer leverera bättre kvalité i omsorgen.

Järfälla slutar vara en Faritradekommun. Det innebär att Järfälla stoppar sitt arbete med att öka andelen hållbart och etiskt producerade produkter i sin egen verksamhet och privata företag.

Sammantaget ser vi en budget som innebär nedskärningar i skola och välfärd. På lång sikt kommer den även innebära längre bostadsköer och en sämre arbetssituation för personalen i omsorgen. Inom kort kommer vi presentera vårt budgetförslag. Beslut fattas vid kommunfullmäktige den 17 december.

facebook Twitter Email