Pengar ska gå till personal i äldreomsorgen, inte fler politiker.

Den borgerliga minoritetskoalitionen har än så länge inte presenterat sin gemensamma plattform. Men en sak vet vi: de vill införa en äldrenämnd. Det skulle kosta cirka 3 miljoner kronor mer per år i administrativa kostnader.

Enligt de borgerliga partierna är syftet med en äldrenämnd är “att en egen nämnd kan ge bättre förutsättningar att arbeta förebyggande” (från Moderaterna i Järfällas pressmeddelande 24 maj 2018). I övrigt nämns inga tydliga fördelar. Från förvaltningens sida, där en utredning om förslaget har genomförts, menar man att det inte finns några tydliga fördelar med en äldrenämnd. Snarare pekas flera risker ut, bland annat att personer med behov av stöd riskerar att falla mellan stolarna när sociala ärenden skiljs från äldreomsorgen.

Dessutom pekar utredningen ut att införandet av en äldrenämnd skulle innebära att förvaltningen skulle behöva anställa mer personal för att hantera utredningar och möten utanför ordinarie arbetstid. De administrativa kostnaderna skulle uppskattningsvis bli 3 miljoner kronor, utöver kostnader för arvoden till politiker. Det kommer knappast bidra till bättre förutsättningar för förebyggande arbete.

För oss är det viktigare att lägga pengarna på personalen. Vi vill ge personalen rätt till heltid och sätta stopp för vinstjakten i äldreomsorgen för att se till att skattepengarna går till omsorg, inte skatteparadis. Dessutom måste vi fortsätta säkra kvaliteten genom tydliga krav på alla utförare i äldreomsorgen så att vi kan få bort oseriösa aktörer.

För det är mer personal och bättre arbetsvillkor som förbättrar äldreomsorgen. Inte mer administration.

facebook Twitter Email