Rösta i valet av ombud till partikongress 2019!

Nu är det dags för ombudsval till Socialdemokraternas nationella partikongress 2019! Från Järfälla har vi två nominerade ombud: Eva Ullberg och Christian Bengtzelius. Alla som är medlemmar och har betalt sin medlemsavgift har rätt att rösta och ska ha fått hem material för ombudsröstning per post. Notera att Eva Ullberg namn står med på baksidan av valsedeln.

Eva Ullberg       

Jag vill åka på partikongressen för att jag brinner för utbildningsfrågor och organisationsfrågor. En socialdemokratisk utbildningspolitik måste ha likvärdighet som grund. Varje elev ska ha lika möjligheter att lyckas, oavsett deras bakgrund. Som lokalpolitiker ser jag varje dag att barn får olika förutsättningar och hur vissa friskolor missbrukar det fria skolvalet för att öka sin vinst. Våra utbildningar måste utformas efter samhällets behov, så att vi kan möte arbetsmarknadens behov och målen om full sysselsättning.

I vår interna organisation ser jag studierna och folkrörelsearbetet som grundläggande för vår överlevnad. Vi ska inte förvandlas till enbart en kampanjorganisation utan måste erbjuda mycket mer för våra medlemmar och samhället.

Christian Bengtzelius

För mig är kompetensförsörjningen för morgondagens arbetsmarknad en central del av socialdemokratin. Med min bakgrund som byggnadsarbetare, ordförande för Byggettan i Stockholm och ordförande för kompetensnämnden i Järfälla har jag arbetat på nära håll med utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor.

När arbetsmarknaden förändras måste vi också möta de nya utmaningarna. Min övertygelse är att fler yrkesutbildningar och kompetensutveckling under arbetslivet är det som behövs för att Sverige ska klara den tekniska utvecklingen framöver.

 

facebook Twitter Email