Koalitionsplattform 2014

Efter valet 2014 bildade Socialdemokraterna en styrande koalition med stöd från Miljöpartiet och Centerpartiet. Koalitionsplattformen är det ledande dokumentet som beskriver politikens mål och riktning.

Tillsammans är vi överens om en framtidsinriktad politisk plattform för mandatperioden 2014-2018. Det handlar om ett åtagande på ett antal politiska områden, men också ett tydligt politiskt vägval som är styrande för kommunen under hela mandatperioden. Vi har nått en bit på vägen och mycket har blivit bättre.

2014 stod Järfälla inför ett antal stora utmaningar. Vi tog ett gemensamt beslut om att förskolan, skolan och äldreomsorgen krävde mer resurser för att stärka välfärden. Lärarlönerna behövde höjas, rätt till heltid skulle vara norm i kommunens verksamheter och elevhälsan stärkas.

Vi såg också hur kostnaderna för försörjningsstöd hade skjutit i höjden och att många unga stod utanför arbetsmarknaden. Vi beslutade att kommunen skulle ta ansvar för att minska arbetslösheten och kostnader för socialtjänsten.

Under mandatperioden har vi arbetet för att förverkliga den andel bostäder Järfälla åtagit sig att planera genom avtalet om tunnelbanan. Ytterligare bebyggelse har primärt planerats och byggts i kollektivtrafiknära lägen. Sammantaget ville vi höja ambitionsnivån och rejält förbättra förutsättningarna för Järfällas framtida tillväxt.

Järfälla ska ligga i framkant som en ekologiskt hållbar kommun, det gäller såväl i verksamheterna som bostadsbyggandet.

Ett växande grönt Järfälla

Järfälla ska vara en kommun som ger välfärd och möjligheter åt alla. En kommun som bidrar till människors utveckling och ger alla oavsett bakgrund goda livschanser. En kommun som bygger på tillit och samarbete. Järfälla ska vara en bra kommun att bo, arbeta och leva i.

Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Järfälla där människors livskvalitet stärks. Vi vill stimulera en kraftfull befolkningstillväxt som samtidigt är hållbar – tillväxt som inte sker på bekostnad av framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv.

Järfälla ska vara en grön kommun, där vi både tar ansvar för miljöfrågor i det stora och i det lokala. Vi har en vision om en klimatneutral kommun och en giftfri vardag.

Järfälla ska vara en öppen och inkluderade kommun, där alla människor oavsett bakgrund ska känna sig välkomna. Demokrati, mångfald och inflytande ska prioriteras och medborgarnas engagemang ska tas tillvara i bostadsområden, föreningar och kommunens beslutsprocesser.

Koalitionsplattformen 2014

facebook Twitter Email