Pressmeddelande: En vinst för Järfällas föreningsliv!

I måndags under kommunfullmäktige föreslog Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet att Järfälla skulle investera 4 miljoner av det förväntade överskottet på 138 miljoner i föreningslivet. Då röstade det borgerliga minoritetsstyret och Sverigedemokraterna nej utan specifik motivering, men förde ett allmänt resonemang om att överskottet snarare bör används för att betala av kommunens lån.

Nu verkar i alla fall Centerpartiet ha ändrat uppfattning. Detta då ordförande i kultur-, demokrati-, och fritidsnämnden har lagt ett förslag om att ge barn- och ungdomsidrotten 2,8 miljoner i ett särskilt återstartsstöd.

– Jag tycker det är ett ganska pinsamt agerande. Vårt förslag har legat på bordet i över två veckor, och det har röstats ner i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sedan kommer de 36 timmar efter kommunfullmäktige med ett liknande men reducerat förslag, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Förslaget motiveras med att pandemin har drabbat många föreningar hårt, bland annat då olika arrangemang såsom cuper och tävlingar behövt ställas in. Syftet med förslaget är alltså, i likhet med den rödgröna oppositionens förslag, att ge föreningarna bättre förutsättningar för en återstart av deras verksamheter.

– Jag tycker att det är bra att Centerpartiet nu ändrat uppfattning i frågan, att man erkänner de utmaningar som föreningslivet mött under pandemin och nu vill investera i barn- och ungdomsidrotten, även om vi tycker summan kan vara högre, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Det är under kultur-, demokrati-, och fritidsnämndens sammanträde nästa vecka, den 26 oktober, som frågan kommer behandlas. Ärendet är ett så kallat ordförandeförslag och kommer från Torsten Friberg (C) som är nämndens ordförande. Förslaget möjliggörs av att nämnden förväntas göra ett överskott under 2021.

– Jag förstår inte riktigt varför Torsten Friberg valt att lägga sig på 2,8 miljoner då det förväntade överskottet ser ut att bli så pass stort att det finns utrymme för upp till 4 miljoner, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Socialdemokraterna kommer under nämnden att lägga ett motförslag och återigen föreslå en investering i föreningslivet på 4 miljoner kronor. Det är en summa som håller sig inom det förväntade överskottet och föreningslivet i kommunen behöver just nu allt stöd de kan få. Utöver det lade vi även fram ett förlag under gårdagens äldrenämnd om att investera i kommunens äldreorganisationer. Det handlar om en satsning på 25 procent av det stöd som organisationerna får årligen.

– Vi ser att det finns ett behov av att lyfta blicken och se att flera föreningar i kommunen är i behov av att återstarta sina verksamheter efter pandemin. Det här handlar om en satsning på drygt 100 tusen kronor, som skulle ha stor betydelse för de aktuella organisationerna, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Presskontakt:
Jakob Amnér
Politisk sekreterare Socialdemokraterna i Järfälla kommun
Telefon: 0700027978
Mejl: jakob.amner@jarfalla.se

facebook Twitter Email