Kontakt

Vill du komma i kontakt med Socialdemokraterna i Järfälla? Då är det enklast att kontakta Järfälla Socialdemokratiska Arbetarekommun. Vi har också fyra lokala S-föreningar, om du vill komma i kontakt med din S-förening kan du höra av dig till deras ordförande.

Järfällas S-kansli:

Christopfer Gummesson, ombudsman
Telefon: 070-556 50 35
Mail: christopfer.gummesson@socialdemokraterna.se

Jakob Amnér, politisk sekreterare (presskontakt) 
Telefon: 070-002 79 78
Mail: jakob.amner@jarfalla.se

 

Järfälla Socialdemokratiska Arbetarekommun:

Ordförande: Victor Harju
Telefon: 070 737 47 67
Mail: victor.harju@sll.se
Adress: Ynglingavägan 11, 177 80 Järfälla

Kallhäll/Stäket S-förening:

Ordförande: Olof Tillander
Mail: olof.tillander@gmail.com 

Barkarby/Skälby S-förening:

Ordförande: Annie Säll
Mail: annie.sall@socialdemokraterna.se

Jakobsberg S-förening:

Ordförande: Aydin Aydin
Mail: sitoaydin@hotmail.com

Viksjö S-förening:

Ordförande: Eva Norling
Mail: norling.e@gmail.com

Järfälla Kvinnoklubb

Shahla Alavi
Mail: shahla.alavi@hotmail.com

facebook Twitter Email