Politik

Sedan valet 2014 styr Socialdemokraterna Järfälla tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet.

Socialdemokraternas främsta mål är att skapa ett tryggt Järfälla med en stark tillväxt som kommer alla till del. Tryggheten skapas genom en stark välfärd, bostäder som alla har råd med och full sysselsättning. Därför har vi bland annat satsat på mer resurser till äldrevård och skola, nya bostäder för såväl unga som gamla och en sommarjobbsgaranti för Järfällas unga. Samtidigt satsar vi också på direkta insatser för ökad trygghet, exempelvis ett utökat samarbete med polisen och SL, trygghetsvärdar i alla kommunens centrum samt ökat stöd till nattvandrande föreningar.

Vi har hunnit göra mycket sedan 2014, men vi har en bit kvar. Nedan finner du vårt kommunalpolitiska handlingsprogram med våra vallöften för mandatperioden 2018-2022, koalitionens budget för 2018 och koalitionsplattformen som antogs när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tog över makten i Järfälla 2014.

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2018-2022

Koalitionens budget 2018

Koalitionsplattform 2014

facebook Twitter Email