TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET OCH JÄMLIKHET 2022–2026

Tillsamman för trygghet och jämlikhet, det är vad vi Socialdemokrater kommer arbeta för under den kommande mandatperioden. Det här är vår vision om hur vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, bryta segregationen och sätta Järfälla i förarsätet för den gröna omställningen. 

Under en tid har Socialdemokraterna i Järfälla arbetat fram det politiska handlingsprogram som kommer utgöra vårt riktmärke under den kommande mandatperioden, 2022-2026. Det är vårt löfte till Järfällaborna. Det är den politik vi kommer leverera efter höstens val den 11 september.

Att öka tryggheten är en av vår tids stora frågor. För oss handlar trygghet om flera olika saker, om allt ifrån att känna sig trygg i sitt eget hem och att kunna gå hem ensam på kvällen utan att vara rädd till att veta att man har råd att betala hyran och att barnen får en bra skolgång. Trygghet och jämlikhet går hand i hand.

– Järfälla har en enorm potential, men för att vi ska nå dit krävs en ny riktning för politiken. Tryggheten i människors vardag och jämlikheten måste öka samtidigt som vi behöver göra rejäla satsningar för den gröna omställningen. Vi ska bygga bostäder som människor med vanliga löner har råd att bo i, fler ska ha ett jobb att gå till, vi ska öka samhällets närvaro med de verktyg som polisen efterfrågar och göra ordentliga satsningar på de förebyggande insatserna, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla. 

Vår politik bygger på en helhet för att öka tryggheten och jämlikheten den kommande mandatperioden. I programmet är politiken indelad i 8 olika områden:

  • En jämlik skola med fokus på kunskap
  • Fler vägar till jobb för alla
  • En trygg välfärd och omsorg
  • Ett stärkt seniorliv
  • Trygghet på gator och torg
  • En meningsfull fritid
  • Rätten till ett eget boende
  • Ett grönt Järfälla för en trygg framtid

Vi vill ha ett samhälle som håller ihop och där vi strävar efter utveckling tillsammans. Det kräver en politik som motverkar ojämlikhet och som river de sociala murar som finns mellan grupper av människor. En förutsättning för det är att kommunen har en ansvarsfull ekonomisk politik. Kommunens medel består av medborgarnas pengar, vilket kräver att de används på det sätt som medborgarna förväntar sig och med en budget i balans. Vi kommer ta krafttag för att varje skattekrona används till det som de är avsedda för samtidigt som vi prioriterar att stärka upp en hårt ansträngd skola, vård och omsorg, för en välfärd som ger trygghet på riktigt. 

– Du ska kunna lita på att vi använder dina skattepengar på rätt sätt. Vi kommer arbeta hårt för att säkerställa att varje skattekrona används till det de är avsedda för. Vi kommer ta krafttag för motverka handel med svarta hyreskontrakt, fusk i välfärdssektorn och illegal näringsverksamhet. Vi kommer också agera med de verktyg vi har på lokal nivå för att minska skatteuttag från skola och omsorg. Järfällabornas skattepengar ska gå till välfärd, inte privata vinster eller illegal verksamhet, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla. 

Trygghet är också att kunna lita på att framtiden är ljus. Därför vill vi sätta Järfälla i förarsätet för den gröna omställningen. Det är en förutsättning för att vi ska vara konkurrenskraftiga i framtiden. Vi har en klimatskuld som vi måste ta i kapp, för att skapa hållbar tillväxt som tryggar framtida generationers försörjning.

– Vi är fast övertygade om att detta är den enda vägen till verklig trygghet. När var och en kan lita på att vi finns där för varandra, att välfärden fungerar och att vi tar vara på varandras fulla potential, först då uppstår den känsla av gemenskap som är en förutsättning för att samhället ska hålla ihop, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Presskontakt
Jakob Amnér
Politisk sekreterare
Socialdemokraterna i Järfälla kommun
Telefon: 0700027978
Mejl: jakob.amner@jarfalla.se

facebook Twitter Email