Pressmeddelande: Järfälla rasar ner till plats 275 av 290 kommuner i Lärarförbundets skolrankning

I 20 års tid har Lärarförbundet varje år utsett Sveriges bästa skolkommun, med en rankning som inkluderar samtliga kommuner i landet. Idag släpptes årets upplaga och för Järfälla är det dyster läsning. Kommunen placerar sig i bottenskiktet, tappar 15 placeringar och har ett försämrat index jämfört med förra året.

– För en kommun och ett styre som säger sig vilja satsa på skolan är Lärarförbundets rankning 2021 ett bottenbetyg, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Järfälla backar inom samtliga kriterier förutom Lärartäthet, där kommunen går från placering 270 till 255 och Meritvärde i årskurs 9 där vi klättrar några placeringar. Särskilt anmärkningsvärda är placeringarna inom kriterierna Resurser till undervisning där Järfälla har elfte sämsta placering i landet, Friska lärare där vi landar på plats 259 och Fullföljd gymnasieutbildning där vi placerar oss på plats 224.

En rankning är generellt ett trubbigt verktyg för att mäta och utvärdera en kommuns arbete, då resultaten är relativa i förhållande till andra kommuner. Det vi ser i Lärarförbundets rankning är dock att Järfälla i jämfört med sig själv har försämrats sedan förra årets mätning. Det innebär alltså tuffare förutsättningar för elevernas lärande. – Jag ser mycket allvarligt på att utveckling inte går åt rätt håll. Lärarförbundets rankning är ytterligare ett bevis för hur dåligt skolan mår av det borgerliga minoritetsstyrets nedskärningspolitik, säger Eva Ullberg oppositionsråd (S) i Järfälla.

– Jag ser mycket allvarligt på att utveckling inte går åt rätt håll. Lärarförbundets rankning är ytterligare ett bevis för hur dåligt skolan mår av det borgerliga minoritetsstyrets nedskärningspolitik, säger Eva Ullberg oppositionsråd (S) i Järfälla.

Lärarförbundet har släppt sin skolrankning varje år sedan 2002. År 2019 gjordes rankningen om på flera sätt, bland annat infördes ett indexbaserat underlag som innebär att varje kommun både får en placering i förhållande till övriga kommuner och ett individuellt indexvärde. Det individuella indexvärdet är tänkt att fungera som ett bättre verktyg för kommunerna att se sin egen utveckling. Sedan förra årets mätning har Järfällas indexvärde försämrats något. Förändringarna som gjordes 2019 har medfört att mätningarna sedan dess inte längre är jämförbara med tidigare mätningar.

Om det borgerliga minoritetsstyrets budgetförslag för 2022 blir verklighet kommer flera delar inom skolväsendet fortsatt behöva göra nedskärningar på verksamheten. Det handlar om förskolan, den pedagogiska omsorgen, fritidshemmen, förskoleklass och årskurs 6 som inte kompenseras tillräckligt för sina ökade kostnader, vilket i praktiken innebär en nedskärning. 

– För mig är det uppenbart att vi behöver kraftsamla ordentligt till alla skolformer i kommunen, därför kommer vi i vårt budgetalternativ säkerställa ett nedskärningsstopp för hela skolväsendet i Järfälla, säger Eva Ullberg oppositionsråd (S) i Järfälla.

Fakta om rankningen (källa Lärarförbundet, https://www.lararforbundet.se/artiklar/saa-fungerar-rankingen-av-basta-skolkommun):

Bästa skolkommun bygger på statistik huvudsakligen från offentliga källor, såsom SCB och Skolverket. Syftet är att möjliggöra en kvalitetsdiskussioner och kvalitetsutveckling utifrån jämförbara fakta.

Följande tio kriterier används i rankningen:

  1. resurser till undervisningen
  2. utbildade lärare
  3. lärartäthet
  4. friska lärare
  5. löner
  6. kommunen som huvudman
  7. andel barn i förskola
  8. betygsresultat i åk 9
  9. andel elever godkända i alla ämnen i åk 9
  10. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år

Presskontakt
Jakob Amnér
Politisk sekreterare
Socialdemokraterna i Järfälla kommun
Telefon: 0700027978
Mejl: jakob.amner@jarfalla.se

facebook Twitter Email