Pressmeddelande: Socialdemokraterna och Centerpartiet i Järfälla avser bilda nytt styre

Idag meddelar Socialdemokraterna och Centerpartiet i Järfälla att våra partier avser gå fram med ett nytt styre i Järfälla kommun till måndagens kommunfullmäktige.

– Jag är mycket stolt över att gå fram och bilda ett nytt styre tillsammans med Centerpartiet i Järfälla. Vi vill se en samhällsoffensiv för tryggheten. Vi ska särskilt prioritera skolan, att bryta segregation och knäcka gängen, säger Eva Ullberg, gruppledare Socialdemokraterna i Järfälla  

Det har gått över en månad sedan valdagen den 11 september. Valet var en tydlig markering från Järfällaborna om att det önskas en ny riktning i politiken. Socialdemokraterna går starkt framåt samtidigt som Centerpartiet är det enda partiet som styrt de senaste åren som inte backar, utan går istället fram.

– Vi i Centerpartiet är mycket glada över att vi hittat ett samarbete där våra frågor får stort utrymme. Människors trygghet bottnar i fler olika frågor och kräver därför många olika svar. Vi vill öka tryggheten på gator och torg, men även i hemmen genom att agera kraftfullt mot våld i nära relationer. För att tryggheten ska öka även i utsatta områden krävs att fler barn klarar skolan, har mer att göra på fritiden, ser sina föräldrar gå till jobbet och har en dräglig boendesituation. Vi ska för att säkra tryggheten i ett längre perspektiv verka för en grön omställning för ett livskraftigt näringsliv, säger Aphram Melki, gruppledare Centerpartiet i Järfälla  

Socialdemokraterna och Centerpartiet har ett samarbetsavtal med Vänsterpartiet, som omfattar både politik och politiska uppdrag. Socialdemokraterna och Centerpartiet har 23 mandat vilket tillsammans med Vänsterpartiets 7 mandat ger majoritet i alla nämnder och styrelser. Alla tre partier har tillsammans 30 av 61 mandat i Järfällas kommunfullmäktige. Om styrets förslag ska falla i kommunfullmäktige kräver det att alla oppositionspartier från Sverigedemokraterna till Miljöpartiet gör gemensam sak för att fälla våra förslag. 

Kommunfullmäktige fattar beslut på måndag den 17:e oktober då kommunstyrelsens ordförande, ny kommunstyrelse och kommunalråd väljs.

Kontakt
Jakob Amnér, Politisk sekreterare Socialdemokraterna i Järfälla kommun
Telefon: 0700027978
Mejl: jakob.amner@jarfalla.se


facebook Twitter Email