Claes Thunblad informerar om upprustningen av Viksjö centrum

Den 25 oktober träffade kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad medborgare i Viksjö och diskuterade utvecklingen av Viksjö centrum

Det var stor uppslutning när Claes Thunblad berättade om upprustningar av gångvägar och utemiljön i Viksjö centrum. Kommunen har de senaste åren gjort satsningar på nya bostadshus, bland annat ett hur med seniorbostäder och ett nytt äldreboende i närheten av centrum. Centrumägaren har följt efter och utvidgat med nya butikslokaler. Arbetet har kommit långt, men en del är ännu inte färdigställt.

Därför har turen nu kommit till utemiljön, då gångstråken ska få ny beläggning, nya lampor uppföras för att förbättra belysningen och tryggheten, samt nya bänkar och planteringsbäddar för att skapa en social utomhusmiljö. Parkeringen ska ordnas och busstoppet ska flyttas för att förbättra tillgängligheten. Vidare har kommunen även gjort en satsning på att renovera Viksjöteatern och öppnat upp för att föreningar ska kunna hyra skollokaler i hela kommunen.

Publiken kom med många skarpa frågor och det märks att engagemanget för Viksjö centrum är stort. Tack för ett trevligt möte!

 

 

facebook Twitter Email