Framtidskontraktet 2014 – hur gick det?

Inför valet 2014 skrev vi ett framtidskontrakt där vi listade 109 löften om vad vi ville åstadkomma när vi vann valet. När mandatperioden nu närmar sitt slut är det dags att pricka av framtidskontraktet - för politik handlar inte om att ge löften, utan att faktiskt skapa förändring.

Sedan valet styr Socialdemokraterna Järfälla kommun i en Samarbetskoalition tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet. Samarbete kräver kompromisser men är nödvändigt för att få igenom så mycket som möjligt av den politik vi lovat väljarna. När vi nu ser tillbaka på mandatperioden kan vi i stort bocka av Framtidskontraktets fem huvudpunkter:

1. “En aktiv näringspolitik för tillväxt, fler företag och fler jobb.” 

Arbetstillfällena har ökat, arbetslösheten har minskat, fler företag etablerar sig i Järfälla och andelen av befolkningen som är beroende av försörjningsstöd är den lägsta på över 25 år.

2. “En klok skolpolitik där god pedagogik, sunda skolmiljöer och bättre resultat är vägledande för allt arbete i och med skolan.” 

Vi har öppnat fler skolor, skolresultaten har stadigt blivit bättre och Järfälla klättrar i rankningar över bästa skolkommun. Vi garanterar att alla barn över 12 månader har rätt till förskola och har infört omsorg på obekväm arbetstid (så kallad nattis).

3. En värdig äldrevård där respekt, kvalitet och de äldres behov styr istället för lägsta-pris och privatiseringar.

Vi har infört kvalitetskrav i upphandlingen av äldreomsorgen och hemtjänsten vilket gjort att oseriösa aktörer lämnat kommunen. Vi har rustat upp befintliga äldreboenden och par garanteras gemensam bostad.

4. En expansiv bostadspolitik för allas rätt till en egen bostad.

Under mandatperioden har vi sett en rejäl ökning av bostadsbyggandet. Ca. 50 % av de nybyggda bostäderna är dessutom hyresrätter, varav en del är vikta till unga och studenter. Från att Järfällahus under moderatstyret sålde ut 610 allmännyttiga bostäder har vi nu stoppat utförsäljningarna och påbörjat nybyggnationer av allmännyttiga bostäder.

5. Ett ansvarsfullt ledarskap och ordning och reda i ekonomin. 

Vi har vänt budgetunderskott till överskott. Från att Moderatstyrets underskott till ett rejält överskott – 2017 hade vi i driftbudgeten ett överskott på 103,8 miljoner. Samtidigt har vi utvecklat välfärden och satsat mer resurser på att få människor i arbete. Det har gett resultat och Järfälla har åter ordning och reda i ekonomin.

Av framtidskontraktets 109 löften har vi uppfyllt 87, 13 är på gång och 9 stycken har vi ännu inte lyckats genomföra.

Ett exempel på det vi inte lyckats med är att förbättra nattbusstrafiken, då det Moderatstyrda landstinget inte har varit intresserade av att samarbeta i frågan. En annan fråga är kravet på kollektivavtal i offentliga upphandlingar, där vi enligt EU-direktiv inte har rätt att ställa sådana krav vid upphandling, därför har vi fått nöja oss med att ha “kollektivavtalsliknande villkor” som krav vid upphandlingar.

 

13 punkter är på gång eller delvis genomförda. En sådan punkt är “Bygg fler temalekplatser” markerad som delvis genomförd. I arbetet har nämnden och förvaltningen kommit fram till att istället bygga parker med aktiviteter för människor i olika åldrar. Syftet är detsamma, att skapa sociala platser för flera generationer, även om det i praktiken ser annorlunda ut.

Trots att alla våra löften inte genomförts är vi stolta över att ha åstadkommit en rejäl förändring. Exempel på hur vi infriat löften är fler yrkeshögskoleutbildningar för att förbättra matchningen på arbetsmarknad, utökad feriepraktik för att ge alla unga sommarjobb, startandet av ett kommunalt näringlivsbolag för att främja investeringar och tillväxt, investeringar i solceller och förnyelsebara drivmedel för att göra kommunens verksamhet miljövänligare och riktade anslag till skolan för att öka antalet specialpedagoger.

Vår politik handlar om att vilja skapa ett bättre samhälle. Under vår mandatperiod har vi bidragit till att Järfälla ekonomiska utveckling vänt, att skolan och äldrevården fått en högre kvalité och att fler har möjlighet att hitta bostad i Järfälla. Mycket finns kvar att göra, därför ser vi fram emot att fortsätta arbetet i åtminstone fyra år till.

Här kan du se hela Framtidskontraktet och vad vi klarat av (grönt), vad vi arbetar på (gult) och löften vi inte ser ut att kunna uppfylla (rött): Tillsammans skapar vi förändring.

Har du frågor om Framtidskontraktet, hör av dig till oss på jarfalla@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email