Framtidstro för Järfälla: Budget 2019

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterar idag sitt budgetförslag för 2019. Fokus är satsningar på skolan, klimatet och att Järfälla kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. Tack vare ett fortsatt ambitiöst bostadsbyggande och tuffa prioriteringar innehåller budgeten bland annat en historisk satsning på 93 miljoner kronor till skolan, rätt till heltid i äldreomsorgen, pilotprojekt med 6 timmars arbetsdag och klimatsatsningar i kommunen.

Från vänster: Jiang Millington, Miljöpartiet, Eva Ullberg, Socialdemokraterna och Bo Leinerdal, Vänsterpartiet.

Den största satsningen i den rödgröna budgeten ligger på skolans område. Totalt ökas ramen för Barn- och ungdomsnämnden med 93 miljoner kronor –14 miljoner mer (ca 20 procent) än den styrande minoritetens budgetförslag. Förutom pengar för fler barn och elever höjs barn- och elevpengen med historiskt höga 3,4 procent från förskolan till årskurs 9. Dessutom görs flera riktade satsningar bland annat på elevhälsan, språkscreening för nyanlända elever samt på att få bort giftfria material från Järfällas förskolor.

– Alla barn ska kunna nå sin fulla potential i Järfällas skolor. Då duger det inte att lägga en nedskärningsbudget som den moderatledda minoriteten gör. I vår budget gör vi en storsatsning på barn och-elevpengen så att skolor och förskolor kan anställa fler pedagoger. Dessutom stärker vi elevhälsan och inför ett pilotprojekt med lärarassistenter för att förbättra lärarnas arbetssituation, säger Eva Ullberg (S), kommunalråd i opposition.

Klimatet har en framskjuten position i budgeten. Det handlar bland annat om satsningar på återbruk, klimatsmart upphandling, klimatsmart mat och miljövänligt byggande. Investeringar görs för att minska utsläppen från transporter.

Det tredje fokusområdet är Järfälla kommun som arbetsgivare. Kompetensfonden för anställda återinförs efter att ha slopats i ett av styrets första beslut. Dessutom görs satsningar på att införa rätt till heltid inom äldreomsorgen samt ett pilotprojekt med 6 timmars arbetsdag.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets budget i korthet:
 • Fortsatt ambitiöst bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen, främst Barkarbystaden.
 • Samarbetskoalitionens satsningar på välfärdsjobb, sommarjobbasgaranti, SL-kort till unga med mera ligger kvar.
 • Ett resultat på 40,25 miljoner kronor i överskott.

 

Skola
 • 93 miljoner mer än i budget 2018, jämfört med styret som satsar 78,9.
 • Skolpengen höjs med 3,4 % (38,25 miljoner kr)
 • Satsning på Elevhälsan (2 miljoner)
 • Satsning på giftfri förskola (1,5 miljoner)
 • Behåller satsningar på nyanlända elever (2,5 miljoner), skolvalssystem (0,5 miljoner) och estetisk inriktning på Tallbohovsskolan (0,9 miljoner) som slopas i styrets budget.
 • Pilotprojekt med lärarassistenter i tre skolor under ett år.
 • Investeringar i att bygga om förskolor för mindre barngrupper (30 miljoner)

 

Klimat
 • Klimatkliv för Järfälla (1,5 miljoner)
 • Miljövänlig bilpool och förmånscyklar (1,5 miljoner)
 • Innovationsvänlig klimatsmart upphandling (0,7 miljoner)
 • Järfälla fortsätter att vara en Fairtrade City (0,3 miljoner, styret föreslår att lämna)
 • En klimatfärdplan för Järfälla ska tas fram
 • Investeringar i gång och cykelinfrastrukturen

 

Attraktiv arbetsgivare
 • Kompetensfond för Järfällas anställda (5 miljoner)
 • Rätt till heltid i äldreomsorgen (2 miljoner)
 • Pilotprojekt med arbetstidsförkortning i äldreomsorgen (1,5 miljoner)
 • Avgiftsria arbetskläder införs för fritidshemspersonalen.

 

Övrigt
 • Satsningar på trygghet med fler kommunala ordningsvakter samt medborgarkontor
 • Ett nytt kultur- och medborgarhus i Jakobsberg ska byggas.
 • Ingen höjning av maxtaxan för äldreomsorgen.
 • Satsningar mot hedersrelaterat våld och på kvinnojouren

Här kan du ladda ner hela budgeten: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till budget i Järfälla

facebook Twitter Email