Insändare 8 mars: Kampen för ett jämställt samhälle är ännu inte vunnen

Nu är det återigen för 8 mars. Det är dagen då vi hyllar de som gått i frontlinjen för den kamp som har gjort Sverige till ett av världens mest jämställda länder. Men det är också dagen då vi uppmärksammar de orättvisor som fortfarande råder mellan könen.

När vi pratar om orättvisor menar vi inte några detaljer i marginalen, vi pratar om något så grundläggande som skälig lön för mödan. För det är fortfarande så att kvinnor tjänar 10 procent mindre än vad män gör. Men inte nog med det. Arbetare i kvinnodominerade yrken, så som undersköterskor och handelsanställda, tvingas utstå anställningsformer och villkor som i många andra sektorer hade uppfattats som fullständigt oacceptabla. Allmän visstid, delade turer, ofrivilliga deltider och låga löner är bara några exempel.

I Järfälla arbetar 32% av våra undersköterskor på timmar. Det gör oss till den kommun med nionde högst andel timanställda i hela Sverige, enligt siffror från Kommunal. Samtidigt är lönen sämre än i nästan alla andra kommuner i Stockholms län. Detta kan få katastrofala följdeffekter för den enskilde, som svårigheter att få lån, en bostad och en pension som inte går att leva på. Dåliga anställningsvillkor är helt enkelt i hög utsträckning en kvinnofälla.

Historien lär oss att kvinnlig frigörelse är den främsta motorn för samhällelig utveckling som finns, ändå ser vi en växande konservativ rörelse som nästan romantiserar de strukturer som håller oss tillbaka. Kampen för ett jämställt samhälle är ännu inte vunnen, och de framsteg som har gjorts måste försvaras varje dag. Även efter den åttonde mars.

S-kvinnor i Järfällas styrelse genom ordförande Shahla Alavi

Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla

facebook Twitter Email