Insändare: Bostad är en mänsklig rättighet – även i Järfälla

Bostadssituationen fortsätter diskuteras vid middagsborden, på kaféer, eller i lekparken. Det är inte ovanligt att höra diskussioner om priser på bostadsrätter, kötider för hyreslägenheter och hur man fått tag i sin bostad – eller hur länge man kan bo i sin tredjehandslägenhet. I en väl fungerande bostadsmarknad finns en blandning av boendeformer och upplåtelseformer, som svarar mot hushållens olika behov. Av länets bostäder är knappt hälften hyresrätter, en tredjedel bostadsrätter och resten äganderätter. På senare år har vi sett en förskjutning mellan upplåtelseformerna, där andelen hyresrätter minskat och andelen bostadsrätter ökat.

År 2020 fanns ungefär 34 000 bostäder i Järfälla, varav cirka 26 procent var hyresrätter. Sedan flera år tillbaka, har andelen bostadsrätter ökat medan andelen hyresrätter minskat. Detta beror till övervägande del på att tillskottet av nya bostäder i kommunen under de senaste åren främst bestått av bostadsrätter. Järfälla har även ett borgerligt minoritetsstyre som inte vill bygga hyresrätter därför har de avslutat planerade byggprojekt med flera tusen hyresrätter.

Problemet i Järfälla är att utbudet inte lever upp till efterfrågan. För att lösa bostadsbristen måste vi bygga bostäder för alla grupper, och just nu är marknaden för hyresrätter påtaglig. Vi har en stor bostadskö, och den byggs inte bort genom att enbart satsa på bostadsrätter. Spridningen av coronaviruset har redan fått stora effekter för samhällsekonomin och vi ser inte att efterfrågan på hyresrätter kommer att minska inom en snar framtid.

Hyresrätter med rimliga hyror behöver byggas i betydligt större utsträckning än idag, eftersom Järfälla behöver bostäder för medborgare med vanliga inkomster. Vi behöver också värna att i första hand rusta upp befintligt bestånd, istället för att sälja ut. Vi behöver kunna erbjuda hyresrätter som ett alternativ för såväl gammal som ung. Likväl som FNs deklaration om mänskliga rättigheter, är det för oss en självklarhet att alla i Järfälla ska ha ett eget hem och ett tak över huvudet.

Eva Ullberg,

Oppositionsråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Järfälla

Markus Josefsson,

Vice ordförande i Järfällahus AB

facebook Twitter Email