Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2018-2022

Efter en lång process har vi nu beslutat om ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2018-2022. Programmet listar 143 reformer som vi vill genomföra för att göra Järfälla till en bättre kommun för alla.

Vi socialdemokrater vill ha ett jämlikt samhälle med välfärd och möjligheter för alla. Ett samhälle där alla oavsett uppväxtmiljö kan nå sin fulla potential. Ett samhälle byggt på solidaritet, tillit och samarbete.

Järfälla är en bättre kommun idag än för fyra år sedan när vi fick medborgarnas förtroende. Fler Järfällabor går till jobbet och färre på bidrag, och fler har en bostad att komma hem till. Föreningslivet har fått ökat stöd och lokaler att mötas i. Kommunens budgetunderskott har vänts till överskott och nedskärningar bytts till satsningar på välfärden. Järfälla är idag en av Sveriges snabbast växande kommuner. En plats där företag investerar och möjligheter skapas. En plats för utveckling och framtidstro.

Valet 2018 står mellan antingen en politik för alla Järfällabor eller skattesänkningar, privatiseringar och att grupp ställs mot grupp. Socialdemokraternas prioriteringar är tydliga: satsningar på jobb, trygghet, skola och äldreomsorg går före skattesänkningar. Istället för ett förmögenhetsbygge för några få vill vi ha ett samhällsbygge för alla.

Det här handlingsprogrammet innehåller vår politik för Järfälla de kommande fyra åren om vi får medborgarnas förtroende. Programmet är uppdelat i sex områden:

  • Utveckling, jobb och bostäder
  • En jämlik kunskapsskola
  • Välfärd att lita på
  • Trygghet på gator och torg
  • Kultur och idrott åt alla
  • En hållbar framtid

Läs mer och hitta programmet i sin helhet: Trygghet och framtidstro för alla 2018-2022

facebook Twitter Email