Angående den borgerliga minoritetskoalitionen i Järfälla

Idag har vi mottagit beskedet att de borgerliga partierna vill bilda en minoritetskoalition för att ta över styret i Järfälla kommun. Vi ser med stor oro på de konsekvenser detta kommer att få för Järfällas invånare, i synnerhet när det gäller minoritetskoalitionens beroende av Sverigedemokraterna.

Under de senaste fyra åren har Socialdemokraterna styrt i en blocköverskridande samarbetskoalition tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Vi har samarbetat för att lyfta Järfälla genom satsningar på fler hyresrätter, mest resurser till skolor med störst behov, en offensiv näringspolitik för att främja tillväxten, ordning och reda i ekonomin och trygghetsarbete i våra utsatta områden.

Med det nya styret kan vi förvänta oss en ökad passivitet och en stagnerande tillväxt. Under valrörelsen har de borgerliga partierna lovat att bygga färre hyresrätter, avskaffa arbetsmarknadssatsningar som sommarjobbsgarantin för unga, riva lägenhetshus på Tallbohov, sälja ut Termovägen och Görväln slott och sänka investeringarna i infrastruktur. Sammantaget får vi en politik som leder till mindre tillväxt och lägre skatteintäkter. Järfällaborna får betala priset i form av nedskärningar i skola och äldreomsorg. Det blir mer till de som redan har mest och mindre till de som har störst behov.

Den borgerliga minoritetskoalitionen har dessutom inte majoritet i vare sig kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i kommunens nämnder. I alla dessa beslutsfattande organ kommer de därför vara beroende av Sverigedemokraterna för att driva igenom sin politik. Sverigedemokraterna har vid upprepade tillfällen sagt att de inte kommer släppa igenom ett borgerligt styre utan att kräva inflytande. Därför är det nya styret ett svek från Centerpartiet och Liberalerna som lovat sina väljare att aldrig göra sig beroende av Sverigedemokraterna.

Hur det nya styret ska få ihop sin politik är för oss en gåta. Om samarbetet krackelerar under mandatperioden är vi beredda att ta initiativ till nya förhandlingar för en stabil blocköverskridande majoritet. Vi är öppna för att styra med alla partier i Järfälla förutom Sverigedemokraterna och utesluter i nuläget även Moderaterna, där den politiska oenigheten är allt för stor.

Vi kommer fortsätta driva vår politik för ett Järfälla där alla kan känna trygghet och framtidstro. Vi kommer kämpa för fler poliser och trygghetsvärdar, en fortsatt expansion med fler hyresrätter och bättre skolor och äldreomsorg, såväl för medborgare som för anställda.

Claes Thunblad

Eva Ullberg

facebook Twitter Email