Pressmeddelande Barkarby sjukhus

Under kommunfullmäktige måndagen den 20 september fattades det beslut gällande detaljplanen som innebär att planeringen av Barkarby sjukhuset nu kommer gå över i ett nytt skede.

– Vi är mycket positiva till satsningar där vårdbehovet för Järfällaborna prioriteras. Problemet nu är att vi fortsatt inte får något svar om vad för vård vi kan förvänta oss, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Järfälla är en kommun som växer, både i antal bostäder och invånare. Om några år är vi en kommun med över 20 000 fler invånare. Det innebär att vi i samverkan med regionen behöver planera och besluta för framtidens sjukvård. Det finns stora behov av mer vård i Järfälla kommun. I Järfälla har vi dock länge kämpat med att behålla den vård vi har eller har haft. Vi ser att den centralisering och privatisering av sjukvården som pågår i regionen blir påtaglig för Järfällaborna, med försämrad tillgänglighet. Det har bland annat inneburit att Gynmottagningen, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), Barn- och ungdomsmedicinska mottagning (BUMM) samt Husläkarjouren flyttat utanför kommunen.

– Jag tycker det är problematiskt att vårdmarknaden i region Stockholm styrs av ekonomiska parametrar snarare än det faktiska vårdbehovet. Det flyttar vården längre och längre bort från Järfällaborna säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Socialdemokraterna i Järfälla har tidigare återremitterat ärendet för att genom en hemställan försöka få besked från region Stockholm. Syftet har varit att säkerställa att kommunens framtida behov tillgodoses och att det balansera så att vården har rätt innehåll och dimensionering av vårdverksamhet. Därför behövs ett besked vad vi kan förvänta oss för vård vid Jakobsberg sjukhus och/eller i det planerade sjukhuset i Barkarby.

Planerna om ett nytt sjukhus i Barkarby har diskuterats i regionen sedan 2012, men trots det väntar vi fortfarande besked vilken typ av vård som kommer att innefattas. I och med att det nya sjukhuset i Barkarby kommer driva i privat regi har Moderaterna i både regionen och kommunen svarat att de inte tänker lägga sig i vilken typ av vård som kommer bedrivas där. Även när en privat aktör planerar för ett sjukhus behöver vi ett tydligt besked om vilken typ av vård som ska bedrivas, för att vi ska vara säkra på att Järfällas vårdbehov tillgodoses.

– Det beslut som fattades under måndagen innefattar även möjlighet till att fastigheten används till bostäder. Utan tydlighet från regions Stockholm riskerar Järfällaborna att få mindre vård, istället för mer, säger Eva Ullberg, (S) i Järfälla.

facebook Twitter Email