Pressmeddelande: En bonus om 4 000 kronor till personal och 4 miljoner till föreningar i Järfälla.

Under måndagens kommunstyrelse kommer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Järfälla gå fram med ett förslag om bonus till kommunens anställda och föreningslivet. Det handlar konkret om en engångsutbetalning om 4000 kr till kommunanställda och 4 miljoner kr till Järfällas föreningsliv. Satsningen möjliggörs genom att kommunen prognostiserar ett överskott på över 138 miljoner kronor.

– Det borgerliga minoritetsstyret har under en brinnande pandemi skurit ner på välfärd och föreningsliv, samtidigt som hundratals miljoner kronor i överskott läggs på banken. Det tycker vi är verklighetsfrånvänt och ansvarslöst mot personal och mot Järfällaborna, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Satsningen möjliggörs av att kommunen prognostiserar ett överskott på drygt 138 miljoner kronor. Järfälla har ett överskottsmål för att säkerställa en god ekonomisk hushållning, det här förslaget ligger fortfarande, med god marginal, inom den ramen.

Under mandatperioden har det borgerliga minoritetsstyret valt att lägga budget efter budget som på flera viktiga områden inte kompenserar verksamheterna för ökade löne- och priskostnader. Det innebär i praktiken nedskärningar för de olika verksamheterna. För äldreomsorgen handlar det om nedskärningar på över 45 miljoner kronor, som direkt drabbar personal och äldre i kommunen. Kommunens underfinansiering av välfärden har gjort oss sårbara, exempelvis är det enbart 8 procent av undersköterskorna som är tillsvidareanställda på heltid. Det har blivit väldigt tydligt under pandemin. 

– Det har varit slitsamt och applåder för personalens insatser räcker inte.  Vi vill med en bonus på 4 000 kr visa vår uppskattning för det, säger Bo Leinerdal, oppositionsråd (V) i Järfälla.

Under pandemin har även Järfällas föreningsliv drabbats hårt. Medlemsantal har påverkats, många verksamheter har behövt ställa om eller ställas in samt att det för flera har uppstått ekonomiska svårigheter. Våra föreningar ger en meningsfull och rolig fritid för tusentals barn, unga och äldre i Järfälla. Det är viktigt både för individerna och för tryggheten i kommunen. Det extra föreningsstödet kan användas för att återstarta verksamhet och sänka trösklarna så att fler barn och unga kan ta del av utbudet.

– Föreningslivet är en vital del av vår demokrati. De har haft ett par tuffa år nu och ska få all hjälp vi kan ge dem, säger Mikael Jämtsved, oppositionsråd (MP) i Järfälla.


Presskontakt

Jakob Amnér, Politisk sekreterare
Socialdemokraterna i Järfälla kommun
Telefon: 0700027978
Mejl: jakob.amner@jarfalla.se

facebook Twitter Email