Pressmeddelande: Järfällahus har ett nytt offensivt ägardirektiv

Nu får Järfälla ett offensivt allmännyttigt bolag som tar ansvar för bostadsförsörjningen, för tryggheten och för den gröna omställningen. Under gårdagens kommunfullmäktige beslutade vi om ett nytt ägardirektiv för vårt allmännyttiga bostadsbolag Järfällahus AB. Ägardirektivet är framtaget mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet i samverkan med Vänsterpartiet.

– Under den här mandatperioden genomför Järfälla en samhällsoffensiv för att öka tryggheten i vår kommun och med det nya ägardirektivet kommer Järfällahus vara en offensiv aktör i det arbetet. Det handlar om att vi nu på allvar ska ta krafttag för att renovera beståndet, på sikt ska bolaget kunna bygga nya bostäder och vi ska växla upp hållbarhetsarbetet, säger Eva Ullberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Under de kommande fyra åren kommer bolaget att jobba med fyra huvudsakliga prioriteringar:

För det första, bolaget ska arbeta för att öka tryggheten, bland annat genom att bryta segregationen och öka integrationen med målet om att Järfälla inte ska några utsatta områden senast 2032.

– Vi vill att de utsatta områdena i kommunen får det stöd som behövs för att bryta utanförskap. Med det här ägardirektivet ger vi bolaget verktyg för att bryta segregation, bland annat ska tilldelningen av sociala kontrakt till dessa områden undvikas. För ytterligare effekt vill vi också tillåta ombildningar i dessa områden från hyresrätt till bostadsrätt förutsatt att beståndet som helhet inte minskar, säger Aphram Melki (C) vice ordförande kommunstyrelsen i Järfälla.

För det andra, många lägenheter i Järfällahus bestånd är i stort behov av renovering. Det har under många år varit en åsidosatt fråga, det ska det bli ändring på nu. Det är inte värdigt att så många hyresgäster tvingas bo i lägenheter av undermåligt skick. Järfällahus ska prioritera att renovera.

För det tredje, på sikt vill vi att bolaget ska bygga fler bostäder. Vi är en kommun som växer och är i stort behov av hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i.

För det fjärde, bolaget ska arbeta aktivt för grön omställning i syfte att minska utsläpp och effektivisera vår resursanvändning. Det är ett område Järfällahus arbetar med, och det ska det fortsätta att göra i takt med att beståndet växer och renoveras.

– Vårt Växande Järfälla ska erbjuda en blandning av bostäder, så att människor i olika faser av livet och med olika typer av behov ska kunna bo och trivas tillsammans. I det arbetet har vårt allmännyttiga kommunala bostadsbolag en viktig uppgift: att bygga klimatsmarta hyresrätter med överkomliga hyror. Det är just vad vårt nya ägardirektiv bereder möjlighet till, säger Therese Johansson (V) kommunalråd.  

Sammanfattningsvis: Järfällahus ska gå från att vara ett passivt till ett offensivt bolag. Vi ska ha ett allmännyttigt bolag som möter våra medborgares behov och blir en mer aktiv aktör på Järfällas bostadsmarknad. Järfällahus är en viktig aktör i det samordnande arbetet med att öka Järfällas trygghet samt för att klara den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten.

facebook Twitter Email