Pressmeddelande: Lokalt företagsklimat – Fortsatt nedgång för företagsklimat i Järfälla kommun

En graf som visar att Järfälla rasat i Svenskt näringslivs rankning över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Bilden är indelad i två blå och ett rött fält, baserat på när Moderaterna och Socialdemokraterna styrt i kommunen. Partiernas loggor ligger i respektive fält. Text på bilden: När Moderaternas styr störtdyker Järfälla i rankning om företagsklimatet
Lokalt företagsklimat – Ranking 2021. Svenskt Näringsliv, september 2021

Järfälla fortsätter neråt i Svenskt näringslivs årliga rankning över företagsklimatet i Sveriges kommuner. 2019 fick vi en bra placering, på plats 54. Året efter störtdök kommunen till plats 132. Nu fortsätter Järfälla röra sig neråt och placerar sig på plats 134.

– Jag ser allvarligt på utvecklingen de senaste åren. I våra lokala företag skapas tillväxt och jobb som ger resurser till välfärden, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Järfälla kommun har ett tydligt uppställt mål om att företagsklimatet i ska bli bättre. I Näringslivsstrategin står det uttryckligen att Järfälla ska nå betyg 4,0 i det sammanfattande omdömet och öka med 10 placeringar varje år i Svenskt Näringslivs mätning. När strategin antogs var det senaste sammanfattade omdömet 3.51 och Järfälla hade placering 54. I årets mätning är det sammanfattade omdömet nere på 3.33 och Järfälla placerar sig på plats 134.

– Det här är ett misslyckande från Moderaterna och det borgerliga minoritetsstyret. För att vi ska kunna fortsätta utvecklas och vara en attraktiv kommun krävs att Järfällas företag kan växa och anställa fler. Då behövs en aktiv näringspolitik med goda förutsättningar som gör att det är lätt att starta och driva företag, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Rankingen bygger på enkäter där företagarna själva får svara på frågor över företagsklimatet i kommunen. Ett antal nya kriterier infördes för bedömningen 2020, som bland annat hade att göra med hur otryggheten påverkar företagen i kommunen. De nya kriterierna har bidragit till Järfällas försämrade placering i rankingen, men det är dock inte hela förklaringen.

I sammanställningen av enkätsvaren för Järfälla kommun finns det i förhållande till andra kommuner både saker som blivit bättre och sådant som blivit betydligt sämre. Den positiva utvecklingen jämfört med förra året består bland annat av ett bättre bemötande från lokalpolitiker och en förbättrad service. Järfälla tappar framförallt i kategorierna som handlar om upphandling, tillgången till kompetens, tjänstemännens attityder till företagande och tillgång till information för företag.

Fakta om undersökningen

Svenskt Näringsliv presenterar varje år en rankning över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den här rankingen bygger på 17 faktorer som värderas olika, från 1/3 till 1/72 av den totala rankingen. Här nedanför listas samtliga faktorer och hur tungt de värderas. I huvudsak, 2/3, består rankningen av en enkätundersökning till företagen som genomfördes under våren 2021. Resterande del bygger på statistik från SCB och UC.

Enkätsvar (inom parantes viktning av faktor i rankningen):

 1. sammanfattande omdöme (1/3)
 2. Kommunens service och bemötande (1/9)
 3. Tillgång till medarbetare med relevant kompetens (1/18)
 4. Kommunpolitikernas attityder (1/36)
 5. Tjänstemännens attityder (1/36)
 6. Kommunens upphandling (1/54)
 7. Konkurrens från kommunen verksamheter (1/54)
 8. Brott och otrygghet (1/54)
 9. Vägnät, tåg- och flygförbindelser (1/72)
 10. Mobilnät och bredband (1/72)
 11. Kommunens information till företagen (1/72)
 12. Dialog med kommunens beslutsfattare (1/72)

Statistiskfaktorer

 1. Marknadsförsörjning 2020
 2. Kommunalskatt 2021 (1/15)
 3. Entreprenader 2019 (1/15)
 4. Jobb i kommunen 2019 (1/15)
 5. Företagsamhet 2020 (1/15)

Källa Svenskt Näringsliv: https://www.foretagsklimat.se/about/fragorochsvar#about-survey och https://www.foretagsklimat.se/jarfalla

facebook Twitter Email