Pressmeddelande: Vi förbättrar förutsättningarna för fler att ta sig igenom den ekonomiska krisen

Igår kväll fattade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i socialnämnden i Järfälla beslut om att tillfälligt justera riktlinjerna så att även barnfamiljer med ekonomiskt bistånd ska få ta del av det krisstöd som regeringen aviserat. Det handlar om att skydda barn när vi har en regering som levererar otillräckliga lösningar.

Igår (torsdag) aviserade regeringen tillslut att de avser agera för att i viss mån hjälpa hushåll i den ekonomiska krisen. De förlänger det tillfälliga tilläggsbidraget för barnfamiljer med bostadsbidrag i vårbudgeten 2023. Tillägget höjs också från 25 procent till 40 procent av det preliminära bostadsbidraget och gäller året ut. Samtidigt höjs maxbeloppet från 1 325 kronor till 2 100 kronor i månaden.

– Just nu är det väldigt många hushåll som drabbas hårt av stigande inflation, ökande räntor och högre kostnader för mat, drivmedel och el. Det här får allvarliga konsekvenser när barn inte får tillräckligt med mat, att familjer tvingas välja bort fritidsaktiviteter och att fler får det allt svårare att få ekonomin att gå ihop. Sent omsider agerar regeringen för att underlätta den ansträngda situationen, men tyvärr är satsningarna både bristfälliga och otillräckliga, säger Eva Ullberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

För hushåll som samtidigt får försörjningsstöd från kommunen leder det höjda bostadsbidraget till att försörjningsstödet sänks i motsvarande grad. Tilläggsbidraget får därmed ingen verkan för dessa hushåll samtidigt som kommunen minskar sina kostnader för ekonomiskt bistånd med hjälp av pengar avsedda för de berörda barnfamiljerna.

– Det här handlar om människor i en utsatt ekonomisk position i ett mycket ansträngt ekonomisk läge. Regeringen gör otillräckliga satsningar på välfärden och stöttar inte hushållen i den utsträckning som hade varit rimligt i det rådande läget. I avsaknaden från ansvar från regeringen agerar vi nu för att förbättra förutsättningarna för fler att ta sig igenom den ekonomiska krisen, säger Eva Ullberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Det här förslaget har arbetats fram i en samverkan mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

facebook Twitter Email