Regeringens vårbudget en seger för jobb och trygghet i Järfälla

Idag presenterade regeringen sin vårbudget. Satsningarna som syftar till att ta Sverige ur krisen uppgår till hela 45 miljarder. Tack vare starka finanser har pengar aldrig utgjort något något hinder i Sveriges hantering av pandemin. Nu gäller det att blicka framåt och skapa förutsättningar för en rejäl ekonomisk omstart, och det är precis vad den här budgeten gör.

Av särskild vikt är jobben, inte minst för unga. Den generation som har tagit sina första steg ut på arbetsmarknaden har tvingats till ordentliga uppoffringar. Många har fått slutföra sina utbildningar på distans, utan delar av det stöd och den sociala gemenskap som utbildningen annars kan erbjuda, för att sedan komma ut och mötas av en tuff och kall verklighet i arbetslivet. Vi vet att perioder av arbetslöshet tidigt i livet kan få långvariga konsekvenser både för den enskilda och för samhället i stort. Grusade framtidsdrömmar får följdeffekter i form av social utsatthet, ökade klyftor och otrygghet.

Därför är det så oerhört viktigt att vi ser till att alla får en likvärdig chans att hitta sin plats i den sociala gemenskapen. Att vi bygger ett samhälle som håller ihop. Men de senaste åren har utvecklingen gått åt motsatt håll i Järfälla. Alliansen har med kirurgisk precision skurit ner på arbetsmarknadsinsatser i kommunen. Inte minst sommarjobben har slaktats, då vi gått från 1600 sommarjobb till de 450 som erbjöds förra sommaren.

Regeringen satsar 1,8 miljarder för jobb och omställning i spåren av pandemin, inte minst med fokus på unga och andra som redan har en svår situation på arbetsmarknaden. 180 miljoner kronor är riktade för att kommunerna ska kunna erbjuda just sommarjobb till de som behöver dem som mest. Precis som man förra året riktade öronmärkta pengar för att hålla även högerstyrda kommuners fötter mot elden för att styra upp äldreomsorgen, görs nu samma sak när det gäller att ge alla medborgare inträde till arbetsmarknaden. Regeringens vårbudget är en seger för Järfälla och alla andra kommuner vars politiska ledning saknar modet och förmågan att bygga ett samhälle som håller ihop.

facebook Twitter Email