Samtliga AK-aktiviteter ställs in tills vidare och årsmötet skjuts fram

Med anledning av spridningen av coronaviruset har arbetarekommunens styrelse beslutat att ställa in samtliga aktiviteter tills vidare. Det innebär att samtliga möten och verksamhetsträffar som tidigare har annonserats inte blir av, och årsmötet som är planerat att äga rum den 28:e mars skjuts på framtiden. Partistyrelsen har beslutat om att det är okej att i år frångå stadgarna och årsmöte får hållas senare. Preliminärt räknar vi med att arrangera årsmötet under juni månad istället. Vi kommer att hålla er uppdaterade.

Det här beslutet har fattats i samråd med partidistrikt och våra vänner i andra Arbetarekommuner. I den krissituation som råder vill vi föregå med gott exempel och framförallt inte utsätta våra medlemmar för onödiga risker.

Från kommunens sida är man i hög beredskap, framförallt inom Socialförvaltningen och BUF. Samordningen mellan kommun och region har hög prioritet och vi följer de nationella riktlinjerna noga. S-kansliet är fortsatt tillgängliga men för tillfället obemannat baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du kan löpande ta del av kommunens information och följa händelseutvecklingen kommunens hemsida.

Se nu till att ta hand om varandra där ute. Det starka samhället bygger på solidaritet och gemenskap. Aldrig blir vikten av dessa värden så tydliga som när samhället utsätts för prövningar. Men tillsammans tar vi oss igenom det!

Allt gott,
Victor Harju
Ordförande Socialdemokraterna i Järfälla

facebook Twitter Email