Andelen invånare med ekonomiskt bistånd minskar – lägsta siffran på 25 år

Socialdemokraterna har konsekvent arbetat för att minska andelen av befolkningen som är beroende av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd, något vi nu har gett resultat. Genom sommarjobbsgaranti, statligt stödda extratjänster och kommunala välfärdsjobb har vi fått fler människor att komma in på arbetsmarknaden. Det är vi stolta över.

2017 fick 3,4 % av Järfällas invånare ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) från kommunen. Det är den lägsta siffran på 25 år. Sedan vår valseger 2014 har vi drivit igenom en rad reformer för att få in fler på arbetsmarknaden, riktat mot såväl unga som äldre. Bland annat har vi infört en sommarjobbsgaranti för ungdomar mellan 15-18 år, så att de får den erfarenhet som krävs när de själva ska ta steget ut på arbetsmarknaden.

För långtidsarbetslösa har vi satsat på välfärdsjobb, där de blir en extra resurs i skolor och äldreomsorgen eller anställs i privat sektor med stöd från kommunen. Kommunen har dessutom använt sig av statens extratjänster inom välfärden för att få ut fler i arbete.

Resultatet är tydligt: sedan vi tillträdde 2014 är upp emot 300 färre hushåll beroende av försörjningsstöd, en minskning med över 15%, trots rekordstor invandring och befolkningsökning. Det är resultatet av en socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik.

facebook Twitter Email