Stödåtgärder till Järfällas företag

Alla åtgärder som regeringen nu vidtar handlar om att få bukt på smittspridningen. Alla begränsningar som vi upplever i vårt vardagliga liv fyller ett viktigt syfte: Det handlar om att undvika en humanitär katastrof med överbelagda sjukhus och underskott på intensivvårdsplatser och respiratorer. Vi får inte hamna där.

Därför krävs nu hela samhällets gemensamma kraftansträngningar. I svallvågorna av dessa tar tyvärr en annan kris form. Utbudet och efterfrågan i en rad branscher har sjunkit snabbt och drastiskt. Evenemang ställs in. Restauranger ekar tomma. Hotellen står utan gäster. Det är bara några exempel på hur näringslivet påverkas. Det är ingen tvekan om att många företag och löntagare har en mycket svår tid framför sig.

Detta är inte någon liten bieffekt. Arbetslöshet och ekonomisk nöd är en tragedi i sig. Hela vår politiska rörelse är byggd på att bekämpa det.

Därför är vi glada att kunna sluta upp i en blocköverskridande beslutsamhet om att lätta bördan för våra företag i Järfälla. Förslagen som nu presenteras kan följas av fler, vi följer utvecklingen och är beredda att under enighet med de andra politiska partierna vidta de åtgärder som behövs för att säkra människors försörjning.

Åtgärderna som presenterades under fredagen är som följer:

  • Betalningstider på avgifter inom barnomsorg, fritids, VA, sophantering, tillstånd och tillsyn inom markupplåtelser, serveringstillstånd, livsmedelskontroll och miljö- och hälsa förlängs till 90 dagar, samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
  • Betalningstider på hyror i kommunägda lokaler förlängs till 90 dagar. Kommunen hemställer Järfällahus AB att göra detsamma i de fall där Järfällahus AB är hyresvärd.
  • Betaltider till leverantörer kortas ner till 20 dagar för de fakturor som kommer in från och med fattat beslut. Detta gäller förutsatt att det är möjligt enligt gällande avtal.
  • Tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden förlängs där det är möjligt.
  • Kommunen skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
  • Kommunen prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Järfälla kommun öppnar upp för att möjliggöra att caféer och restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart, förutsatt att polisen beviljar ansökan.

Det är svåra tider och vi måste räkna med att det kan bli värre. Men även detta kommer att passera. Till dess ser vi till att ta hand om varandra. Tillsammans tar vi oss igenom det här.

facebook Twitter Email