Stora satsningar på skolan i budget för 2018

Koalitionen presenterar en omfattande satsning på skolan i årets budget - 87,5 miljoner kommer att gå till extra satsningar på ökad jämlikhet och bättre elevhälsa.

Skolan är ett av huvudämnena i samarbetskoalitionens budget för 2018. Vi i Socialdemokraterna särskilt stolta över höjningen av skolpengen med 4,5%, ett riktat stöd till elevhälsan och en utjämning mellan skolor i olika områden.

Vårt mål är att alla Järfällas barn och unga ska ha goda förutsättningar i livet. Skolan spelar en fundamental roll i detta. Därför höjer vi skolpengen så att alla skolor får mer resurser.

Samtidigt finns det stora skillnader mellan olika skolor när det gäller elevers förutsättningar. För att jämna ut denna skillnad satsar vi på en utjämnande skolpeng, så att skolor i utsatta områden får extra resurser.

Vill du veta mer? Läs artikeln i Mitti Järfälla!

facebook Twitter Email