Kyrkopolitiskt handlingsprogram 2021 – 2025

Den 19 september är det val till kyrkofullmäktige. Här berättar vi om våra ambitioner i kyrkopolitiken.

Svenska kyrkan ska vara en öppen och samhällsengagerad folkkyrka. Dit samhället inte når kan kyrkan fylla tomrummet. Kyrkan har historiskt haft en viktig roll i vanliga människors vardag och välfärd. Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan skall vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen. Vi vill se en kyrka som otvivelaktigt står för tydliga demokratiska principer, och står upp för alla människors lika värde.

Världen har gått igenom ett synnerligen speciellt år på grund av covid-19. Ett år som har präglats lidande, sorg och saknad, men samtidigt också gemenskap och solidaritet. I tider av prövning och pandemi förstärks kyrkans roll och det religiösa livet. Den kyrkliga samvaron kan i bästa fall bli en kraft för att bringa hopp och framtidstro i annars svåra tider. Detta har tagit sig uttryck på olika sätt. Bland annat genom att kyrkan har kunnat bistå de människor i samhället som redan är utsatta, eller de jourhavande prästerna som under pandemin fått en särskild betydelse för många.

Svenska kyrkan som folkkyrka är för oss en kyrka som öppnar sig både inåt och utåt samtidigt som den är fast förankrad i vår historia och en del av framtidens Sverige. Folkkyrkan står för solidariteten människor emellan och kan aldrig blunda för vad som händer i vår närhet och omvärld. När samhället sätts under svåra prövningar, vare sig det är av en pandemi, främlingsfientliga strömningar, intolerans eller ökade orättvisor, ska kyrkan vara tydlig både i ord och handling. Svenska kyrkan ska säga ifrån när människovärdet på olika sätt kränks och i handling ge stöd åt de utsatta. Det är grunderna för den socialdemokratiska kyrkopolitiken.

Läs hela vårt kyrkopolitiska handlingsprogram här!

facebook Twitter Email