Budget 2018

När samarbetskoalitionen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tillträdde efter valet 2014 ville vi vända utvecklingen i Järfälla och investera i fler jobb, kvalitativ välfärd och en hållbar utveckling. Vi har nått en bit på vägen, men arbetet fortsätter.

På tre år har kommunens ekonomi förbättrats kraftigt. Arbetslösheten har sjunkit och antalet hushåll som går på ekonomiskt bistånd har minskat med över 200. Järfälla har utsetts till länets bästa miljökommun av Aktuell Hållbarhet. Idag är Järfälla en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här finns potential för tillväxt som är långsiktigt hållbar och kommer alla Järfällabor till del. Men det kräver fortsatt tuffa prioriteringar och politisk beslutsamhet.

Med budgeten för 2018 vill vi fortsätta att utveckla Järfälla till en plats där alla kan känna trygghet och framtidstro. Genom satsningar på skola, välfärd och trygghet samt investeringar för en hållbar utveckling och tillväxt vill vi skapa ett bättre Järfälla för alla.

Reformer i urval:

Framtida tillväxt

 • Fler yrkeshögskoleutbildningar i kommunen.
 • Järfällafestivalen utvecklas till att även omfatta kulturaktiviteter på kvällen.
 • Arbetet med Järfällaandan ska stärkas.

Studiero i skolan

 • Höjd skolpeng med 4,5 procent från förskola till årskurs 9.
 • Höjd socioekonomisk ersättning i förskolan.
 • Daglig rörelse införs i flera skolor.

Kvalitativ välfärd

 • Förstärkta resurser för höjd kvalitet i äldreomsorgen.
 • Personalförstärkningar för trygg hemgång och fler mellanboendeformer.
 • Förbättrad måltidsupplevelse på äldreboenden.

Demokrati, öppenhet och trygghet

 • Järfällahus AB ska årligen avsätta 6 miljoner för sociala- och trygghetsskapande insatser i sina bostadsområden.
 • Förstärkning av trygghetsvärdarna med tillsvidareanställd personal.
 • Nya konstgräsplaner anläggs och fler möteslokaler öppnas upp.

Hållbar utveckling

 • Investeringar i nya gång- och cykelvägar.
 • Bil- och cykelpool för kommunens medarbetare.
 • Anlägga nya parker och och värna våra grönområden

Budgeten i sin helhet:

Koalitionens förslag till Mål o Budget 2018-2020

facebook Twitter Email