Jakobsbergslyftet – 9 punkter för ett levande centrum

Jakobsberg ska vara en centralort som lever och utvecklas. Det ska vara ett nav för kommunens utveckling, där det finns handel, service och gott om mötesplatser. Det här kräver ett politiskt ansvarstagande, därför går vi nu fram med ett program med nio punkter för ett levande Jakobsberg. Det är ett program som ser Jakobsbergs som den viktiga pusselbit som det är för hela Järfällas utveckling.

Programmet heter Jakobsbergslyftet – 9 punkter för ett levande centrum och består av följande punkter:

  • Ett tryggt centrum 
  • Ett lyft för pendeltågsstationen
  • En trivsam miljö
  • En kulturell mötesplats
  • Bostäder med hög standard
  •  Levande torg och parker
  •  Återfödelse för Järfällafestivalen
  • Ett tillgängligt Jakobsberg
  • Ett nytt kommunhus

Syftet med programmet är att ta ett samlat grepp kring utvecklingen i centrum.  Vi vill öka tryggheten, trivsamheten, skapa möten mellan människor, skapa goda förutsättningar för såväl service som handel och satsa på kultur samt idrott.

Här kan du läsa programmet i sin helhet:

facebook Twitter Email