Så ska vi öka tryggheten

Under många år kommer vi behöva en målmedvetet, långsiktigt och brett arbete för att öka tryggheten i Järfälla. Vi vill se en samhällsoffensiv för att öka tryggheten. Det handlar om att vi måste mobilisera hela kommunen för att bryta segregationen, knäcka gängen och öka tryggheten.

En del i detta är att vi som kommun ska underlätta för polisen att göra sitt arbete. Vi ska bidra till att de får fler verktyg, exempelvis kameror eller ordningsvakter. Det som dock är vårt huvudansvar på kommunal nivå är det förebyggande arbetet. Därför vill vi se en kraftsamling på fyra områden:

En välfungerande skola där inga unga lämnas efter

Vi vill sätta stopp för de vansinniga nedskärningarna och säkerställa att fler elever klarar både grund- och gymnasieskolan. Det ska vara ordning och reda i klassrummen, vilket vi skapar genom att anställa fler i skolorna och att lärarna får tydligare befogenheter. Vi ska arbeta aktivt mot problematisk skolfrånvaro, satsa på elevhälsan och investera för bättre skolmaterial.

En bra bostads- och arbetsmarknad

Vi behöver fler villor, radhus, bostadsrätter och inte minst hyresrätter, och vi behöver bygga blandade bostadsområden. Det är en förutsättning för jämlikheten och möjligheten att möta olika behov på bostadsmarknaden. Det duger inte att, som det nuvarande moderatledda styret, vägra bygga hyresrätter och ombilda delar av allmännyttans bestånd till bostadsrätter. När Järfälla utvecklas ska vi göra det med ett blandat bestånd av boendeformer.

Alla i Järfälla som kan jobba, ska jobba. Det kräver en aktiv arbetsmarknadspolitik som underlättar för företagande i kommunen, att vi bättre matchar utbildning med kompetensbrist och att vi ger förutsättningar för de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden med välfärdsjobb och SFI.

Stoppa fusk och ekonomisk brottslighet 

Generellt har avregleringar och privatiseringar öppnat upp för fusk och missbruk, vilket har blivit en inkomstkälla för organiserad brottslighet. Vi vill säkerställa ordning och reda i våra välfärdssystem samt i vårt allmännyttiga bostadsbolag. Vi ska städa upp i systemet och stoppa handeln med svartkontrakt. Våra gemensamma skattepengar ska gå till det de är avsedda för, inget annat.

En meningsfull fritid och ett samhälle som finns där för alla unga 

Gängens gemenskap ska aldrig vara det mest lockande alternativet. Vi vill se öppen fritidsverksamhet i alla Järfällas kommundelar, se över strukturen för fritidsgårdar och vid behov öppna fler, sänka trösklarna för fler barn att delta i idrottslivet, arrangera mer nattaktiviteter och att flera vuxna rör sig ute i samhället. Därutöver måste vi ge socialtjänsten tillräckliga resurser så att de både kan arbeta förebyggande, exempelvis med föräldrastöd och så att de kan ingripa effektivt när unga riskerar att dras in i kriminalitet.

Vårt Järfälla kan bättre. Här kan du läsa mer om vår trygghetspolitik:

facebook Twitter Email