Eva Ullberg

- Vi vill ha ett samhälle som håller ihop och där vi strävar efter utveckling tillsammans. Det kräver en politik som motverkar ojämlikhet och som river de sociala murar som finns mellan grupper av människor, Eva Ullberg.

Under kommunfullmäktige den 17 oktober 2022 valdes Eva Ullberg till kommunstyrelsens ordförande för Järfälla. Under mandatperioden 2022-2026 kommer Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet att utgöra styret i Järfälla kommun den här mandatperioden. Våra två partier har ett samarbetsavtal med Vänsterpartiet som omfattar både politik och politiska uppdrag.


Eva Ullberg om sin bakgrund 

Jag är född i Dalarna och bor sedan 2005 med min familj i Barkarby.

Genom åren har  jag haft olika anställningar, bland annat på ett äldreboende, i en färghandel och som fritidsledare. Under några år i slutet av nittiotalet arbetade jag som organisationsombudsman på Hyresgästföreningen i Dalarna.

2001 började jag min anställning som politisk sekreterare hos socialdemokraterna i Riksdagen. Mellan 2009-2011 var jag chef och ansvarig för delar av ledamotsstödet hos samma arbetsgivare. Mellan 2011 fram till 2014 ansvarade jag för utvecklingen av socialdemokraternas organisation och studieverksamhet på partistyrelsens kansli.

2008 började jag som fritidspolitiker i Järfälla. Mellan 2008-2014 var jag bland annat gruppledare för kultur- och fritidsnämnden och därefter gruppledare för Utbildningsnämnden. 2015 tillträdde jag som kommunalråd, med ansvar för för-och grundskola.  Samma år fick jag även det fina förtroendet att bli ordförande för Socialdemokraterna i Järfälla.

Sedan valet 2018 är jag kommunalråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Järfälla.

Allas frihet, jämlikhet och jämställdhet är en självklarhet för mig. Med politiken kan vi göra det till verklighet, genom att ge de bästa förutsättningarna för alla att nå sin framgång, och det gör vi bäst tillsammans.

 

facebook Twitter Email