EN STATSBUDGET MED STORA VINSTER FÖR JÄRFÄLLABORNA!

Statsbudgeten som presenterades i måndags innehåller flera satsningar som är mycket bra för Järfälla kommun och våra invånare. Regeringens satsningar på välfärden, jobben, klimatomställningen och tryggheten blir särskilt viktiga i vår moderatledda kommun. Det är med högre ambitioner och ökade resurser vi utvecklas framåt, inte genom nedskärningar och sänkta skatter. I Järfälla lägger det borgerliga minoritetsstyret hellre pengar på hög, än att satsa på välfärden. Det är orimligt, inte minst under den pandemin som pågått under de två senaste åren.

Vi är glada att höstens statsbudget innehåller mycket som är bra för Järfällaborna. Det är en budget med stort fokus på återhämtning i ekonomin samtidigt som regeringen satsar 74 miljarder kronor för att ta Sverige framåt efter pandemin. Här följer några av de förslag som vi är särskilt glada över att regeringen lägger fram för Järfällabornas skull:

  • Regeringen föreslår stora satsningar på omsorgen. För 2022 föreslås bland annat generella tillskott till kommuner och regioner, ett flertal satsningar för bland annat höjd kvalitet inom äldreomsorgen och avgiftsfri pneumokockvaccinering för alla 75-åringar. Därutöver bygger regeringen ut sina stöd till kommunernas äldreomsorg till 10 miljarder kronor per år. Äldre inom hemtjänsten ges också en fast omsorgskontakt, vilket vi tror kommer öka tryggheten och livskvaliteten avsevärt.

Med tanke på det borgerliga minoritetsstyrets totala ovilja att satsa på välfärden, ens under en samhällsfarlig pandemi, är stöden välkomna. Vi ser dock en risk för att pengarna i likhet med under 2020 kommer sparas på kommunens bankkonto snarare än att höja kvaliteten i välfärden.

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

  • Vi är nog alla överens, tryggheten i samhället måste öka. Det är därför både bra och viktigt att regeringen föreslår flera satsningar för att bekämpa kriminaliteten. Arbetet för att få ut fler poliser i samhället fortsätter, det föreslås omfattande satsningar för att förebygga samt bekämpa mäns våld mot kvinnor och medel avsetts som kommunerna kommer kunna ansöka om för att genomföra brottsförebyggande åtgärder. De statliga satsningarna är viktiga, men här ser vi att Järfälla kommun måste kliva fram och kraftsamla för ett effektivare och bättre förebyggande arbete. Vi måste satsa ordentligt på skola, socialtjänst och fritidsverksamhet för att genom det stoppa att barn och unga dras in i kriminalitet.

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

  • Skolan är en grundförutsättning för ett starkt, jämlikt och hållbart samhälle. För att öka kunskapsresultaten och jämlikheten i skolan föreslår regeringen en ny skolmiljard. Vi tycker att det är bra, inte minst då det borgerliga minoritetsstyret i praktiken skär ner på skolan genom att inte kompenserar för ökade kostnader. Satsningarna i statsbudgeten ska ge fler utbildade lärare, öka jämlikheten och stärka fokus på kunskap och bildning. Det är bra, men det borgerliga minoritetsstyret i Järfälla kommun måste sluta skära ner på förskola och skola och svara med egna ordentliga satsningar.

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

  • Regeringen går fram med ordentliga satsningar på välfärden, för ett starkare samhälle som finns där för oss alla när vi behöver det som mest. Det handlar bland annat om höjd garantinivå i sjukersättningen och aktivitetsersättningen, ett ökat underhållsstöd för ensamstående föräldrar, flera åtgärder för att stärka sjukförsäkringen samt åtgärder för stärkt rätt till assistans. Sverige ska ha en välfärd som alla kan lita på, därför är det viktiga och välkomna satsningar.

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se & Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

  • Barn och unga ska ha tillgång till ett rikt föreningsliv som erbjuder meningsfull fritidssysselsättning. Därför är det mycket glädjande att regeringen föreslår att 400 miljoner kronor tillförs svensk idrott under 2022 för att underlätta uppstart av idrott efter pandemin och ökat deltagande i idrott för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är mycket glädjande då vi i Järfälla nu ser hur det borgerliga minoritetsstyret på olika försvagar föreningslivet.

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

Regeringen har presenterat en statsbudget som på allvar kan stärka Järfälla och öka tryggheten i kommunen. Vi är mycket glada för den lagda budgeten och hoppas satsningarna blir verklighet. Det ska dock inte vara regeringens uppgift att täcka upp så att Moderatledda kommuner kan fortsätta lägga pengar på hög. De statliga satsningarna i den här budgeten behöver kompletteras med ordentliga satsningar från kommunens sida, vilket tyvärr med Järfällas nuvarande borgerliga minoritetsstyre inte är troligt i nästa års budget. 

facebook Twitter Email