FRIHET FÖR IRANS FOLK

Vi är många som är djupt berörda av de senaste månadernas blodiga protester i Iran. Modiga människor som manifesterar sitt motstånd mot landets förtryckande lagar, övervåldet och moralpolisen. Det är en kamp för frihet där demonstranterna riskerar livet.

Demonstrationerna har mötts av brutalt våld från regimen och flera människor har mördats och avrättats till följd av sin kamp för frihet. Trots regimens grymma motstånd vågar demonstranterna fortsätta. Det visar ett stort mod samtidigt som det kräver stöd från omvärlden.

Socialdemokraterna står upp för det iranska folkets krav på reformer för demokrati och mänskliga rättigheter samt fördömer den iranska regimen. Alla människor ska ha rätt att forma sina egna liv, delta i samhället och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, oavsett vilket land man växer upp i och vilken religion man tillhör.

Det har riktats allvarliga anklagelser mot Imam Ali Islamic Center i Järfälla om att moskén har kopplingar till den iranska staten. Vi konstaterar att Järfälla kommun inte har något samarbete eller kontakt med den aktuella moskén.

Det är mycket allvarliga anklagelser. Från Socialdemokraterna förväntar vi oss att moskén Imam Ali Islamic Center och dess företrädare tar tydligt avstånd från den iranska regimen och står upp för såväl mänskliga rättigheter som demokrati. Vi tar avstånd från organisationer och rörelser som inte klarar av att stå upp mot den iranska regimen.

Kvinna, liv, frihet.

Victor Harju, ordförande Socialdemokraterna i Järfälla.

facebook Twitter Email