GE VÅLDSUTSATTA FÖRTUR TILL ETT PERMANENT BOENDE!

Bostadsbristen begränsar våldsutsatta kvinnors möjligheter att frigöra sig från sin förövare. Nu påbörjar vi arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor förtur i Järfällahus bostadskö.

8 mars är dagen då vi synliggör de orättvisor som fortfarande råder mellan könen. De är lätta att se när man blickar ut över världen. I Ukraina används sexuellt våld som ett vapen i kriget. I Iran går kvinnorna, med krav om något så grundläggande som att få bära vilka kläder de vill, i första ledet i kampen mot den förtryckande regimen.

Men även här i Sverige lever de patriarkala strukturerna kvar. De ser vi på en rad olika områden, men kanske allra tydligast i fråga om våld i nära relationer och hedersförtryck. Årligen misshandlas tiotusentals kvinnor av någon närstående och omkring femton kvinnor dör till följd av våld i en parrelation.

Kvinnors möjligheter att lämna en destruktiv relation begränsas idag kraftigt av bostadsbristen. I takt med en samhällsutveckling där bostaden betraktas som ett investeringsobjekt snarare än som en social rättighet blir det allt svårare för våldsutsatta kvinnor att komma vidare från kvinnojourerna till permanenta bostäder, enligt statistik från Unizon.

När våldsutsatta kvinnor lämnar jourhem hamnar de oftast i den kommunala bostadskön. Att stå i en bostadskö i Stockholmsregionen innebär ofta en mångårig väntan på lägenhet. Därför påbörjar vi nu arbetet för att våldsutsatta kvinnor ska ges förtur i Järfällahus bostadskö. Vi kommer även verka för att inrätta ett gemensamt förturssystem i allmännyttan med våra grannkommuner i norra Stockholm för att möjliggöra byten mellan kommunerna.

Utgångspunkten ska vara en politik där det är den som slår som flyttar på sig, som får möta konsekvenserna av sitt agerande och att det därmed skapas trygghet för den våldsutsatta kvinnan. Med det sagt, en kvinna som blir slagen måste kunna fly och känna sig trygg med att samhället finns där som stöd när hon gör det.

Eva Ullberg (S) ordförande i kommunstyrelsen
Aphram Melki (C) vice ordförande i kommunstyrelsen
Shahla Alavi (S) S-kvinnor Järfälla
Mona Safa (C) Centerkvinnorna i Järfälla facebook Twitter Email