Inför maxtak för barngrupperna i Järfälla

Det behövs ett maxtak för barngruppernas storlek i Järfällas förskolor. Personalen förtjänar bättre förutsättningar för att kunna ge varje barn en bra start i livet. Det anser Socialdemokraterna och Kommunal i Järfälla.

Förskolan lägger grunden för barnens framtid. Här inhämtar de kunskaper som ska följa med hela vägen genom hela skolsystemet och vidare. En bra förskola är därför helt nödvändigt för att kunna ge alla barn lika goda förutsättningar i livet.

I Järfälla har vi fantastiska pedagoger i våra förskolor; kompetenta förskollärare och barnskötare som varje dag arbetar för att möta barnen och ge stöd, stimulans och uppmärksamhet åt var och en. Men tyvärr vet vi att förutsättningarna för personalen inte alltid är vad de borde vara. För få kollegor, för många sjukskrivningar och för stora barngrupper leder till att det pedagogiska arbetet inte alltid hinns med. Vi möter anställda och medlemmar som känner att de inte räcker till och vi har tagit del av berättelser från Järfälla under det förskoleupproret #pressatläge.

Det är tydligt att mer behöver göras för att förbättra arbetsmiljön i förskolan och minska stressen för barn och personal. Därför är vi överens om att Järfälla bör införa ett maxtak för hur stora barngrupperna får vara. Det långsiktiga målet bör vara att nå Skolverkets riktlinjer om max 15 barn per storbarnsgrupp och 12 per småbarnsgrupp.

Den socialdemokratiskt ledda koalitionen i Järfälla har nu lagt ett uppdrag om att ta fram en färdplan för hur barngrupperna ska kunna minskas.  Det är bra, men en utredning räcker inte. För att det ska bli skillnad på riktigt måste politiken följa upp färdplanen löpande så att grupperna faktiskt minskar och att förändringen blir bestående.

Att införa ett maxtak för barngrupperna kommer att ta tid och kräva ökade resurser, förbättrad organisation och goda arbetsvillkor så att kommunen kan anställa.  Men det är en av de viktigaste reformer vi kan göra för Järfällas barn, personal och föräldrar. Vi är beredda att arbeta tillsammans för att det ska bli verklighet.

Claes Thunblad (S)
kommunstyrelsens ordförande i Järfälla

Eva Ullberg (S)
ordförande för Socialdemokraterna i Järfälla

Susanne Johansson
ordförande för Kommunal Järfälla

Peter Ulander
facklig-politiskt ansvarig, Kommunal Järfälla

Artikeln publicerades ursprungligen i Järfälla Tidning nr 22 2018. 

facebook Twitter Email