Järfälla är Stockholms tredje sämsta arbetsgivare för LO-anställda.

Rapporten Bästa och sämsta arbetsgivarkommun i Stockholms län visar prov på det moderatledda styrets otillräcklighet i förhållande till välfärden. Järfälla är tredje sämsta arbetsgivare för LO-anställda i Stockholm. Det handlar om personliga assistenter, vårdbiträden, barnskötare och andra yrkeskategorier som under pandemin gjort heroiska insatser för kommunens invånare. Att det moderatledda styret under 2020 valde att lägga 100 miljoner kronor på banken istället för att satsa på välfärden och dess medarbetare fortsätter att häpna oss Socialdemokrater.

I onsdags (25/8) släppte LO-distriktet i Stockholms län rapporten Bästa och sämsta arbetsgivarkommun i Stockholms län. Rapporten ger både en bild av arbetssituationen för samtliga anställda i kommunerna samt specifikt situationen för anställda inom LO-yrkena. I rankingen för samtliga anställda placerar sig Järfälla på plats 16 av 26 kommuner. Det är i rapportens kapitel som fokuserar på LO-yrkena som Järfälla särskilt sticker ut. Här placerar sig Järfälla istället på plats 24 av 26. Resultatet grundar sig på att kommunen har få heltids- och tillsvidareanställda samtidigt som många är visstidsanställda, timavlönade. Särskilt anmärkningsvärt är att 50 procent av undersköterskorna är visstidsanställda, timavlönade samtliga personliga assistenter är timanställda och att enbart 8 procent av vårdbiträdena har en tillsvidareanställning på heltid.

– ­Det här är egentligen inga nyheter för mig, men det måste bli en väckarklocka för Moderaterna. Deras kortsiktiga sparande duger inte, säger Eva Ullberg, Oppositionsråd (S) i Järfälla.

Rapporten gör det tydligt att politiken i Järfälla har misslyckats. Det finns varken en långsiktig plan eller tillräckligt med resurser för att säkerställa att välfärdens medarbetare får goda förutsättningar att göra sitt jobb. I förlängningen innebär det en sämre kvalitet på välfärden och minskad trygghet i Järfällabornas vardag.  

Det är inte heller så att det inte finns några pengar att satsa. Regeringen tilldelade Järfälla 145 miljoner kronor extra för att hantera pandemin och stärka välfärden i vårbudgeten 2020. Vi i den rödgröna oppositionen upprepade sedan vid flera tillfällen att det behövdes en plan för att se till att pengarna kom till användning. Istället lades pengarna på hög och resulterade i att Järfälla gjorde ett överskott på över 100 miljoner kronor.

Därför vill vi Socialdemokrater:

  • att vi antar en långsiktig 10-årsplan för välfärden i kommunen. Det behövs ett politiskt samförstånd som skapar förutsättningar för långsiktighet i verksamheterna. Vi måste bort från kortsiktigt sparande, exempelvis att i varje läge söka den mest kostnadseffektiva bemanningen timme för timme, och   
  • det behöver tillskjutas mer resurser så att fler inom LO-yrkena kan få en tillsvidare- och heltidsanställning. Den stora buffert av timavlönade utan fast arbetstid är både kostsam och drabbar såväl arbetsmiljön som kvaliteten i verksamheten.

Järfälla kommun har ett ansvar att leverera en högkvalitativ välfärd som medborgarna kan lita på. För att det ska bli verklighet behövs ett långsiktigt politiskt ansvarstagande och att vi faktiskt tillskjuter de resurser som behövs. Moderaternas passivitet i frågan duger inte. 

Rättelse: Innan stod det att samtliga personliga assistenter är timanställda. Från och med 1 oktober 2020 är det Carelli Assistans som utför alla uppdrag av personlig assistans för Järfälla kommun.

facebook Twitter Email