Pressmeddelande: Fortsatt två utsatta områden i Järfälla

Ekot har under dagen rapporterat om vilka områden som kommer ingå på polisen lista över utsatta områden i Sverige, som publiceras i mitten av november. I Järfälla har vi sedan tidigare två områden som polisen ser som utsatta, Sångvägen och Termovägen. Båda områdena ligger fortfarande kvar på listan, och utgör särskilt otrygga platser i kommunen.

– Jag ser mycket allvarligt på att man inte kommer tillrätta med de här problemen, det är ett misslyckande från det borgerliga minoritetsstyret. Vi behöver en kraftsamling när det kommer till det förebyggande arbetet samtidigt som vi tillämpar evidensbaserade metoder i det reaktiva åtgärder, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Sedan 2015 har polisen vartannat år publicerat listor över de områden som de anser vara utsatta, särskilt utsatta eller riskområden. Totalt handlar det om ett 60-tal områden i hela landet, varav då två utsatta områden finns i Järfälla. Specifikt handlar det om Sångvägen i anslutning till Jakobsbergs centrum och Termovägen i Kallhäll. Enligt polisen kännetecknas de här områdena av en hög koncentration av kriminella, systematiska våldshandlingar mot vittnen och att polisen kan ha svårt att fullfölja sitt arbete. Polisens syfte med att sammanställa listan är att den ska vara vägledande för resursfördelning och generellt öka medvetenheten om problemområden.

Enligt polisen är de utsatta områdena geografiskt avgränsade områden där den socioekonomiska statusen generellt är låg och de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Påverkan kan både bestå av mer direkta påtryckningar genom exempelvis hot eller mer indirekta genom offentligt våld, öppen narkotikahandel eller ett utåtagerande missnöje mot samhället. Effekterna gör att de boenden i dessa områden upplever otrygghet och i vissa fall minskar benägenheten att anmäla brott.

– Jag anser att det borgerliga minoritetsstyret i kommunen inte har ett helhetsperspektiv i trygghetsarbetet. Det är stort fokus på ordningsvakter och övervakningskameror, men roten till brottsligheten är helt bortprioriterad, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Under mandatperioden har det borgerliga minoritetsstyret drivit igenom flera beslut som minskar tryggheten i kommunen, både lång- och kortsiktigt. Över 80 procent av kommunens sommarjobb har försvunnit, flera byggprojekt av hyresrätter har stoppats och det har i budget efter budget gjorts nedskärningar på förskola, skola och fritidsverksamhet. Senast i ledet har det fattas beslut som innebär att den öppna fritidsverksamheten på Sångvägen, ett av de utsatta områdena, kommer behöva lägga ner vid årsskiftet.

– Det här är riktigt uselt utifrån ett trygghetsperspektiv. För att få bort områdena från polisens lista är det jämlikheten som måste öka och då handlar det om att ska ha ett jobb att gå till, vi behöver minska trångboddheten samt säkerställa att varenda unge både klarar skolan och har en meningsfull fritid, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

För att komplettera det förebyggande arbetet behövs också en nära samverkan med bland annat polisen för att de ska få bra förutsättningar att göra sitt uppdrag. Utifrån behov kan det alltså vara aktuellt med övervakningskameror eller ordningsvakter, men det är ingen lösning på problemen i sig självt. Även beprövade metoder såsom strategin bakom Sluta skjut kan vara aktuellt.

– Jag har varit tydlig med att Järfälla bör visa ett politiskt engagemang för att kommunen ska ingå när strategin bakom Sluta skjut sprids i landet, som komplement till det förebyggande arbetet. Att vi fortsatt har två utsatta områden stärker mig i övertygelsen om att vi behöver effektiva och evidensbaserade metoder i det reaktiva arbetet för att öka tryggheten i kommunen, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Presskontakt:
Jakob Amnér
Politisk sekreterare
Socialdemokraterna i Järfälla kommun
Telefon: 0700027978
Mejl: jakob.amner@jarfalla.se

Bakgrund: https://sverigesradio.se/artikel/polisens-nya-lista-over-utsatta-omraden

facebook Twitter Email