Pressmeddelande: Handslag mellan Socialdemokraterna och Kommunal i Järfälla

Kommunal och Socialdemokraterna i Järfälla har nått en överenskommelse för hur vi ska stärka välfärden i kommunen den kommande mandatperioden. Det handlar om fyra konkreta punkter som kommer förbättra villkoren för anställda och i förlängningen ge en mer kvalitativ välfärd för Järfällaborna. 

– Jag är mycket glad över vår nära dialog och samverkan med Kommunal i Järfälla i de här frågorna. Socialdemokraterna går till val på att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, och i det är bra personalpolitik centralt. Det är viktigt, inte minst nu efter en mycket ansträngande mandatperiod med moderat nedskärningspolitik kombinerat med pandemin. Revorna i vår välfärd är kraftiga och det kommer ta många år för oss att rätta till problemen, men med rätt prioriteringar är det görbart, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla. 

Järfälla är en av de sämsta kommunerna i Stockholm som arbetsgivare för LO-yrkena, visar en rapport[1] som kom förra året. Järfällas dåliga placering grundar sig bland annat på att många undersköterskor är visstidsanställda, timavlönade och att enbart några få av vårdbiträdena har en tillsvidareanställning på heltid. Därutöver förekommer ohållbar detaljstyrning, låga löner och hög omsättning av personal. 

– Det är viktigt med en politik som prioriterar våra medlemmar. Därför är jag mycket glad över den här överenskommelsen med Socialdemokraterna i Järfälla. Om förslagen blir verklighet kommer det göra vardagen enklare för många av våra medlemmar, säger Susanne Johansson, Sektionsordförande Kommunal Järfälla och Upplands Bro. 

Att välfärden håller hög kvalitet, är tillgänglig och får tillräckliga resurser är avgörande för visionen om ett tryggare och mer jämlikt samhälle. För att påbörja arbetet att nå dit har Kommunal och Socialdemokraterna i Järfälla kommit överens om fyra (4) punkter som ska prioriteras under mandatperioden: 

  • Avveckla minutscheman inom kommunal verksamhet.
  • Tillsvidareanställning på heltid ska gälla för alla som arbetar inom välfärden. Deltid ska vara en möjlighet.
  • Gör pedagogiska måltider i förskolan kostnadsfria.
  • Kostnadsfria arbetsskor för alla välfärdsanställda i behov av det. 

Arbetet för att komma tillrätta med revorna i välfärden kommer inte vara enkelt. Det kommer kräva både tid, resurser och en majoritet i kommunfullmäktige som ställer sig bakom målbilden. Men för att bygga ett robust samhälle med stor motståndskraft mot orättvisor, ojämlikhet och otrygghet är det här helt nödvändiga investeringar. 

Bakom överenskommelsen står: 

Kommunal Järfälla och Upplands Bro, genom Sektionsordförande Susanne Johansson 
Socialdemokraterna i Järfälla, genom oppositionsråd Eva Ullberg 

Här finns handslaget!


[1] https://stockholm.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_distriktet_i_stockholm_1540975750026_basta_och_samsta_arbetsgivarkommun_i_stockholms_lan_2020_pdf/$File/B%C3%A4sta%20och%20s%C3%A4msta%20arbetsgivarkommun%20i%20Stockholms%20l%C3%A4n%202020.pdf

facebook Twitter Email