PRESSMEDDELANDE: Jakobsbergslyftet – 9 punkter för ett levande centrum

Jakobsberg är Järfällas centralort och en samlingspunkt för kommunal service, handel och mötesplatser. Tyvärr har utvecklingen de senaste åren gått åt fel håll. I takt med att butiker stänger, fritidsverksamhet försvinner och otryggheten fortsatt är hög blir vårt samlade centrum allt mindre levande.

– Jakobsberg ska vara en centralort som lever och utvecklas. Det ska vara ett nav för kommunens utveckling, där det finns handel, service och gott om mötesplatser. Det här kräver ett politiskt ansvarstagande, därför går vi nu fram med ett program med nio punkter för ett levande Jakobsberg. Det är ett program som ser Jakobsbergs som den viktiga pusselbit som det är för hela Järfällas utveckling, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

 Järfälla är mitt inne i en stor tillväxtfas. I och med att det snart kommer gå att åka tunnelbana till Barkarbystaden kommer omkring 16 000 nya bostäder att byggas fram till omkring 2030. Det är framförallt i Barkarbystaden som de nya bostäderna kommer byggas. Det har därför av naturliga skäl varit stort fokus på Barkarby i Järfällas utveckling. För oss är det dock högprioriterat att Jakobsberg följer med på den utvecklingsresan.

– Tyvärr ser vi att det moderatledda styret i Järfälla inte alls prioriterat Jakobsberg tillräckligt. Vi ser hur butiker stänger igen, hur kultur- och idrottslivet får stå tillbaka och att miljön varken är särskilt trygg eller trivsam. Det är dags att politiken tar Jakobsbergs utveckling på allvar, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Programmet heter Jakobsbergslyftet – 9 punkter för ett levande centrum och består av följande punkter:

  • Ett tryggt centrum 
  • Ett lyft för pendeltågsstationen
  • En trivsam miljö
  • En kulturell mötesplats
  • Bostäder med hög standard
  •  Levande torg och parker
  •  Återfödelse för Järfällafestivalen
  • Ett tillgängligt Jakobsberg
  • Ett nytt kommunhus

Syftet med programmet är att ta ett samlat grepp kring utvecklingen i centrum.  Vi vill öka tryggheten, trivsamheten, skapa möten mellan människor, underlätta för såväl service som handel och satsa på kultur samt idrott. Programmet är framtaget utifrån dialog med näringslivsaktörer, föreningsliv och underlag för kommunal utveckling. 

– Jakobsberg ska vara den naturliga centralorten för Järfälla och vi alla ska kunna känna en stolthet över centrum. Det kräver ett politiskt ansvarstagande som vi är redo att axla, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla. Här finns programmet som helhet:
Jakobsbergslyftet – 9 punkter för ett levande centrum

Presskontakt:
Jakob Amnér
0700027978
jakob.amner@jarfalla.se

facebook Twitter Email