Pressmeddelande med anledning av Emma Feldmans (M) summering av pandemiåret

I det senaste numret av Mitt i efterlyser Emma Feldman (M) mer statligt stöd för att hantera effekterna coronapandemin. Samtidigt gör kommunen ett överskott på över 100 miljoner kronor 2020, och backar upp sina partikamraters utarmning av den nära vården i Järfälla. - Moderaterna måste rannsaka sig själva och sluta skylla alla problem på regeringen, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S).

Kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) säger sig vara nöjd med hur kommunen har hanterat coronapandemin, men efterlyser mer stöd från regeringen för att mildra effekterna av den. Det förvånar Socialdemokraterna. Skälet därtill är att regeringen tilldelade Järfälla 145 miljoner kronor extra för att hantera pandemin och stärka välfärden redan i vårbudgeten 2020. Trots upprepade propåer från den rödgröna oppositionen sjösattes aldrig en plan för att se till att pengarna kom till användning. Pengarna lades istället på hög och resulterade i att Järfälla gjorde ett överskott på över 100 miljoner kronor, enligt den preliminära årsrapporten.

– Det är så man häpnar. Moderaterna har inte vidtagit en enda åtgärd för att stärka välfärden under pandemin, trots alla miljoner vi har fått. Regeringen kan tillskjuta hur mycket resurser som helst, men det hjälper ju inte om kommunen inte använder pengarna, säger Eva Ullberg som är oppositionsråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Järfälla.

Socialdemokraterna la under våren flera förslag som syftade till att få ut pengarna i verksamheterna under våren. Det handlade särskilt stärka äldreomsorgen och hemtjänsten för att undvika att smittan skulle ta sig in på de särskilda boendena. Dessa förslag röstades dock ner av Alliansen och Sverigedemokraterna.

– Moderaterna har prioriterat sitt resultat framför att bekämpa den största hälsokrisen i modern tid, de måste rannsaka sig själva istället och sluta skylla alla problem på regeringen, säger Ullberg.

Eva Ullberg är också kritisk till att Alliansen inte har gjort vad de kan för att utöva inflytande över det moderatledda regionstyret, som ansvarar för sjukvården och vaccineringen i Region Stockholm. De har under året har fattat beslut om att lägga ner husläkarjouren i Järfälla och fått skarp kritik från IVO vars granskning visar på allvarliga brister i regionens marknadsstyrda äldrevård.

– Vi har velat göra gemensam sak med Moderaterna och hemställa åt regionen att sluta utarma den nära vården i Järfälla. Men det är de uppenbarligen ointresserad av. Jag tycker att det är dags att de slutar hålla sina partikamrater om ryggen och istället står upp för Järfällaborna.

facebook Twitter Email