Pressmeddelande: Uppdatering från kommunfullmäktige

Igår var det kommunfullmäktige, som för första gången på cirka 1,5 år var på plats i Järfällasalen i kommunhuset. Det borgerliga minoritetsstyret valde att, tillsammans med Sverigedemokraterna, säga nej till både 4 miljoner kr i ett extra stöd till Järfällas föreningsliv och nej till 4 000kr i en återhämtningsbonus till kommunens anställda.

– Järfällas föreningsliv har drabbats hårt av coronapandemin och jag känner mig faktiskt bekymrad över att de borgerliga partierna inte vill prioritera våra viktiga föreningar. Vi föreslog att utöka föreningsstödet med 4 miljoner kronor för 2021, i syfte att sänka trösklarna så att fler barn, unga och äldre kan ta del av verksamheterna. De borgerliga partierna kunde inte ens svara på varför de säger nej till förslaget, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som lagt förslaget om att ge 4 miljoner i extra stöd till föreningarna, vilket var ett av två tilläggsförslag till delårsrapporten. I rapporten framkommer det ett prognostiserat överskott för Järfälla på över 138 miljoner kronor. Det är ungefär 40 miljoner över kommunens överskottsmål och cirka 120 miljoner över det budgeterade resultatet. I övrigt föreslog den rödgröna oppositionen att 4 000 kr skulle betalas ut i en återhämtningsbonus till kommunens anställda, ett förslag som skulle kosta omkring 25 miljoner kronor.

– Jag tycker det är beklagligt att det borgerliga minoritetsstyret låtit årets överskott växa till de här nivåerna. Istället för att göra mer långsiktiga satsningar på våra föreningar och vår välfärd tidigare under året går vi nu istället mot att återigen göra ett stort överskott, på pengar som är avsedda att hantera konsekvenserna av coronapandemin, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Under fullmäktige fattades det även beslut om ärendet Hårsta backe, där det borgerliga minoritetsstyret tillsammans med Sverigedemokraterna nu godkänt en ombildningsprocess från hyresrätter till bostadsrätter. Det är ett ärende som pågått under lång tid och vid flera tillfällen gått tillbaka för återremiss då det framkommit frågetecken i ärendet som oppositionen velat reda ut.  Nu är beslutet fattat och Socialdemokraterna är mycket kritiska.

– Hela idén med allmännyttan och det gemensamma beståndet är att människor tillsammans står för service, upprustning och utveckling. Därför blir det mycket märkligt när kommunen på måfå låter vissa områden säljas och ombildas. Det ger orättvist några få möjlighet att köpa en bostadsrätt under marknadsvärdet, medan övriga blir kvar i ett mindre bestånd med högre kostnader, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Om att beslutet dragit ut på tiden säger Eva Ullberg såhär,

– Vi tycker det är dåligt att det borgerliga minoritetsstyret inte tagit frågetecknen i det här ärendet på större allvar. Det är det som på riktigt förhalat den här processen. Hade de klivit fram med ett tydligt politiskt ansvarstagande och initierat en ordentlig, djuplodande utredning av ärendet på en gång hade ett välinformerat beslutet redan varit fattat.

Presskontakt:
Jakob Amnér
Politisk sekreterare
Socialdemokraterna i Järfälla kommun
Telefon: 0700027978
Mejl: jakob.amner@jarfalla.se

facebook Twitter Email