S i Järfälla kräver mottagning för unga med psykisk ohälsa

Socialdemokraterna driver att Järfällas barn och unga ska få tillgång till en första linjen-mottagning för unga med psykisk ohälsa. I ett öppet brev den 3 maj skriver Claes Thunblad och Eva Ullberg till Stockholms läns landstings högsta ansvariga politiker Iréne Svenonius (M) om när Järfällas unga får samma tillgång till stöd och hjälp som andra barn och unga i Stockholmsregionen. Läs brevet och skriv på namninsamlingen här.

HUR LÄNGE SKA JÄRFÄLLAS UNGA BEHÖVA VÄNTA PÅ FÖRSTA LINJEN?
ÖPPET BREV TILL IRÉNE SVENONIUS (M), FINANSLANDSTINGSRÅD

Vi skriver till dig i din egenskap av högsta ansvariga politiker för Stockholms läns landsting. Vi som skriver är oroade folkvalda i Järfälla som vill uppmärksamma dig på det faktum att det inte finns någon mottagning för första linjen för unga med psykisk ohälsa i Järfälla.

Psykisk ohälsa bland svenska barn och unga är tyvärr ett ökande problem och Järfälla kommun är inget undantag. Kuratorer och skolsjuksköterskor i Järfällas barn- och elevhälsa möter varje dag barn och unga som mår dåligt och gör sitt bästa för att ge dem stöd och hjälp att må bättre. I Järfälla kommuns budget 2018 gör vi i den styrande Samarbetskoalitionen (S, C, MP) en särskild satsning på barn och ungas psykiska hälsa. Genom förebyggande samtal i grundskolan är målet att fler barn och unga ska kunna prata om problem som stress och ångest och få hjälp tidigt.

Men endast kommunens insatser kommer inte att räcka för att vända trenden. Nästa steg i vårdkedjan för unga, första linjen, behövs också. Första linjen innebär tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och husläkarmottagningar. Första linjen startade 2014 och behandlar lindriga till måttliga problem. Den är landstingets ansvar och en tidig hjälp som är viktig för att barn och ungas mående inte ska förvärras. Det är därför upprörande att Järfälla helt saknar en mottagning med första linjen, något som kommunen genom Elevhälsan påtalat för landstinget gång på gång utan att något hänt.

Tyvärr verkar den här ojämlika tillgången på vård gå igen i hela länet. I en nyutkommen granskning konstaterar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin på stora skillnader i Stockholms län mellan hur stor andel unga som fått stöd för psykisk ohälsa mellan olika områden. Till exempel har drygt 4 procent av Lidingös 0–18-åringar gjort minst ett besök inom första linjen medan mindre än 0,5 procent av Järfällas ungdomar gjort det. Vi är övertygade om att en stor orsak till skillnaden är om det finns mottagningar i området där unga kan söka hjälp. Avsaknaden av första linjen gör det är helt enkelt svårare för Järfällas ungdomar få stöd när de mår dåligt.

Vi önskar skyndsamt ett möte med för att få höra vad du som högst ansvarig i Stockholms läns landsting tänker göra åt denna oacceptabla situation. Alla barn och unga har lika stor rätt till stöd när de mår dåligt. Järfällas unga förtjänar ett svar om när de kommer att få tillgång till första linjen i sin hemkommun.


Claes Thunblad (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Eva Ullberg (S)
Barn- och ungdomsnämndens ordförande

Skriv på namninsamlingen för en första linjen-mottagning i Järfälla här

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email