S & MP vill se ett fortsatt blocköverskridande samarbete i Järfälla

Järfälla behöver ett fortsatt blocköverskridande styre de kommande fyra åren. Ska vi klara av klimatutmaningarna, fortsätta förbättra skolan och genomföra en hållbar utbyggnad av kommunen behövs ett stabilt samarbete som garanterat kan få igenom sin budget och sin politik i kommunfullmäktige.

Under den gångna mandatperioden har Järfälla styrts av den blocköverskridande Samarbetskoalitionen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Ett framgångsrikt samarbete under fyra år som gett förbättrade skolresultat, ökat bostadsbyggande och ett Järfälla som klättrat i flera miljörankningar. Detta samtidigt som kommunens ekonomi har varit bland de starkaste i landet. Koalitionen har inneburit ett starkt gemensamt samarbete där alla tre partier har kunnat få genomslag för sina prioriterade frågor.

Hur Järfälla ska styras i fortsättningen är fortfarande en öppen fråga. Valresultatet innebär att inget av de traditionella blocken har egen majoritet vare sig i kommunfullmäktige eller i kommunens nämnder och styrelser. I det läget ser vi att ett blocköverskridande styre är den rimligaste lösningen. Alternativen, vare sig det är ett rödgrönt styre eller en borgerlig allians, ger Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande över frågor som kommer få stor påverkan på Järfällas framtid.  

Nu är inte tiden att låta blockpolitiken återuppstå i Järfälla. Istället krävs modiga politiker som vågar ta steget över blockgränsen och samarbeta för Järfällas bästa, istället för att lämna vågmästarrollen till SD. Vi bjuder in Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna till förhandlingar. Från vårt håll är vi beredda att finnas med i en blocköverskridande koalition även under den kommande mandatperioden. Vi är beredda att kompromissa i frågor där vi står långt ifrån varandra därför att det är viktigt med ett stabilt styre för Järfällas framtid i det här läget. I slutändan tror vi att hela Järfälla vinner på ett fortsatt samarbete.

– Vi vill samarbeta blocköverskridande för ett medmänskligt och hållbart Järfälla. Det finns andra kommuner som slagit in på den vägen, till exempel Södertälje och Uppsala, säger Amanda Palmstierna (MP), gruppledare.

– Väljarna har givit oss ett resultat och nu är det upp till oss lokalpolitiker att hitta konstruktiva lösningar för att föra Järfälla framåt. Jag är övertygad om att ett blocköverskridande samarbete är det bästa sättet att bilda ett styre som kan stärka skola och välfärd, öka tryggheten och bygga ett Järfälla som håller ihop, säger Claes Thunblad (S), gruppledare.

Pressmeddelandet finns att ladda ner här.

facebook Twitter Email