Socialdemokraterna presenterar åtgärder för en effektiv brottsbekämpning i Järfälla

Den rödgröna oppositionen i Järfälla har tröttnat på popcorninsatser för att bekämpa brottsligheten. Nu vill vi ta ett helhetsgrepp över de system och strukturer som ger den kriminella marknaden dess livsluft. Därför går vi fram med flera förslag i vårt budgetalternativ för 2021 som syftar till att bekämpa välfärdsbrott, förbättra samverkan med myndigheterna och se till att valfrihetssystemen inte utnyttjas av kriminella gäng.  

Gängvåldet och den öppna droghandeln har spätt på otryggheten i hela samhället. Men den politiska debatten om kriminalpolitiken är ofta allt för ensidig. Den organiserade brottsligheten måste bekämpas metodiskt och effektivt, inte med populistiska utspel. Det krävs ett stenhårt arbete för att stoppa nyrekrytering, strypa de kriminellas inkomstkällor och stoppa fusket som uppstått av privatiseringsvågen och valfrihetssystemen.

– Jag har inget emot fler poliser och strängare straff där det behövs. Men det är och förblir ett otvivelaktigt faktum att kampen mot den organiserade brottsligheten måste rymma fler dimensioner än så. Vi måste ta ett helhetsgrepp över de system och strukturer som ger den kriminella marknaden dess livsluft, säger Eva Ullberg, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Järfälla

Därför går vi i samband med vår budget fram med flera uppdrag för att bekämpa brottsligheten. Utöver satsningar på det förebyggande arbetet vill vi kartlägga risken att skattemedel används för att finansiera kriminella genom fusk i välfärdssektorn. Vi vill också säkerställa att våra valfrihetssystem enligt LOV inte utnyttjas genom organiserad brottslighet och upprätta en myndighetsgemensam samverkan mot välfärdsbrotten.

– Vi kan inte låta privatiseringar och valfrihetssystemen bli en grogrund för kriminella gäng. Det handlar om att göra sånt som fungerar och arbeta systematiskt över lång tid, inte enskilda popcorninsatser som bara angriper symptomen.

Det här är en metod som har fungerat effektivt i andra kommuner, inte minst i Södertälje. Järfälla behöver ta intryck av alla goda exempel för att bekämpa brottsligheten. Så kan vi krossa gängen och bevara tilltron för våra välfärdssystem.

facebook Twitter Email