Trygghet skapas genom reformer, inte smutskastning.

Sedan vi tog över makten i Järfälla och Sverige har tryggheten varit en prioriterad fråga. Varje ung kvinna eller pensionär som inte vågar gå ensam hem på kvällen är ett misslyckande. Varje skottlossning är ett slag mot det starka samhället.

Vi ska föra en kompromisslös kamp mot gängkriminaliteten. Det är inte valfläsk, utan en fråga om jämlikhet. För det är de som har minst som drabbas hårdast av brottsligheten. Tryggheten ska inte vara en fråga om bostadsområde eller klassbakgrund.

Vi har bestämt oss för att ta kampen mot otryggheten. Under vår mandatperiod har vi satt in trygghetsvärdar och ordningsvakter i Jakobsberg. Vi har rustat upp bostadsområdena och renoverat torg i Kallhäll och Viksjö med bättre belysning. Vi har byggt och kommer fortsätta bygga hyresrätter och ungdomsbostäder för att ta itu med trångboddheten i Järfällas särskilt utsatta områden.

Men i slutändan handlar det om att vi behöver fler poliser som kan knäcka kriminaliteten. Idag har vi akut brist på utbildade poliser. Därför har regeringen sedan 2014 byggt ut polisutbildningen. Resultatet är tydligt: dubbelt så många utbildar sig idag till polis jämfört med 2014, polisutbildningen har rekordhögt söktryck och Jakobsberg får dubbelt så många polisaspiranter. Tack vare omorganiseringen av polisen kommer Jakobsbergs polisstation gå från drygt 50 till över 90 anställda.

Det är slående att SD i sin insändare (Mitti Järfälla vecka 23) inte kommer med ett enda konkret förslag på hur vi kan öka tryggheten. Istället ägnar de sig åt smutskastning. Men vi vet att om vi ska ta tryggheten på allvar behöver vi konkreta reformer, inte populistiska utspel.

Vi tar gärna debatten om otryggheten. Därför bjuder vi in SD till en debatt om trygghet för vanligt folk. Vårt förstanamn i Järfälla, Claes Thunblad, mot ert förstanamn i Järfälla, Björn Lindgren. Ni väljer tid och plats, vi är redo att rensa schemat.

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande

Eva Ullberg, kommunalråd och ordförande för Socialdemokraterna i Järfälla

Insändaren publicerades i Mitti Järfälla 3 juli.

facebook Twitter Email