Vi måste höja våra röster i EU

Det är dags nu! Våra röster måste höras tillsammans i kampen för ett socialt och ekologiskt hållbart Europa där människors livs- och arbetsvillkor prioriteras.

EU måste möta globala utmaningar med lika ansvar för miljö som för migration. Det är en viktig arena för att vi i Sverige ska klara av att följa våra mål, utan risk för att andra länder dumpar plast i gemensamma hav eller ökar sina koldioxidutsläpp. EU-samarbetet skapar också tillväxt hos svenska företag och möjliggör export utan tullar.

Däremot, ska vi inte vika oss för högerpopulism. Medlemsländer ska inte konkurrera om grundläggande rättigheter för människor eller individers rättigheter till sin egen kropp. Svenska företag ska inte bli utkonkurrerade av företag inom EU med skattefusk, bristfällig arbetssäkerhet, dumpade löner och utan kollektivavtalsliknande villkor. Det är viktigt att vi står upp för den svenska modellen.

Ditt val påverkar vilka företrädare du vill ha i Europaparlamentet och vilka frågor som kommer att drivas för dig. Om du inte använder din röst, så kommer populistiska högerkonservativa att använda din tystnad.

Höj din röst för ett socialt och ekologiskt hållbart Europa, gå och rösta!

Eva Ullberg,
Oppositionsråd för socialdemokraterna i Järfälla

Victor Harju,
Politiker för socialdemokraterna i region Stockholm

Helene Hellmark Knutsson,
Riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län

 

facebook Twitter Email