Vi vägrar ge SD inflytande, hur tänker Moderaterna?

Staffanstorp. Gävle. Hässleholm. På allt fler håll har Moderaterna öppnat för eller inlett samarbete med Sverigedemokraterna. I Järfälla kan Cecilia Löfgreen (M) inte längre ducka för frågan. Järfällaborna har rätt att få veta om en röst på M innebär att SD ges inflytande. 

Politik handlar både om värderingar och konkreta sakfrågor som påverkar människors vardag. Av båda skälen har samarbete med Sverigedemokraterna hittills varit otänkbart för alla övriga partier. Men efter Moderaternas öppnande mot SD på riksplanet och SD:s högersväng kring vinstjakt i välfärden och skattesänkningar för de rikaste har allt fler M-politiker inlett lokala samarbeten i kommunerna.

Sverigedemokraterna är ett parti präglat av rasism, med rasbiologiska termer om ”nedärvd essens” i sitt principprogram. Så sent som förra året avslöjades att SD Järfällas vice ordförande Fredrik Franzén haft ett stödmedlemskap i nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen samtidigt som han var aktiv i SD.

Den lokala politiken är kanske mindre uttalat rasistisk, men inte mindre katastrofal. Partiets massiva nedskärningar för kommunerna skulle slå hårt mot välfärden. SD Järfälla vill trots rådande bostadsbrist stoppa bostadsbyggandet och bryta tunnelbaneavtalet som ska ge Järfälla tunnelbana i utbyte mot 14 000 bostäder till 2030. Samma avtal som skrevs under 2013 av Cecilia Löfgreen (M) i bred politisk enighet då övriga partier i Järfälla var överens om hur viktigt det var för kommunens utveckling.

Vi socialdemokrater vet att samarbete är bra för politiken. Men vi varken kompromissar med grundläggande värderingar eller ger oss i sakfrågor om det kan få allvarliga följder för medborgarna. Därför kan vi tänka oss samarbete med alla partier utom SD. SD har gjort klart att de vill ha ett samarbete med Moderaterna. Väljarna har nu rätt att veta vad som gäller för Moderaterna. Kan M i Järfälla tänka sig samarbete eller styra med stöd av Sverigedemokraterna? Om ja, vad är Cecilia Löfgreen då beredd att ge dem?

Claes Thunblad
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Insändaren publicerades ursprungligen i Mitt i Järfälla den 21 augusti 2018. 

facebook Twitter Email