Järfällas budget 2024

Järfälla har flera stora problem som vi behöver ta tag i samtidigt befinner sig hela kommunsektorn i ett allvarligt ekonomiskt läge. Hur vi hanterar samhällsproblemen nu i den ekonomiska krisen kommer att ha stor betydelse många år framöver. Därför presenterar Socialdemokraterna och Centerpartiet, i samverkan med Vänsterpartiet, en budget som värnar välfärden, trygghet, jämlikhet och en hållbar samhällsutveckling.

Just nu är det ekonomiska läget allvarligt. Inflation och snabbt stigande räntor kombinerat med regeringens otillräckliga statsbudget för 2024 ger en svår situation. Samtidigt har vi stora problem att ta tag i, såsom det ökade grova våldet, den växande ojämlikheten och det överväldigande klimathotet.

I vår budget för 2024 slår vi vakt om välfärdens personal, vi tar ansvar för ekonomin på lång sikt och vi fortsätter kampen mot samhällsproblemen. Det kommer att vara 12 tuffa månader, men genom tydliga prioriteringar värnar vi välfärden, tryggheten, jämlikheten och en hållbar samhällsutveckling.

Välfärden är vårt viktigaste verktyg för att möta samhällsproblemen. Det handlar bland annat om att vi ska ha en välfungerande skola, effektiva insatser från socialtjänsten, en meningsfull fritid, omsorg efter behov och insatser så att fler kan få ett arbete som vi bryter utanförskap, ökar jämlikheten och bygger långsiktig trygghet.

Järfälla ska ha en ansvarsfull ekonomisk politik där medborgarnas pengar ska förvaltas på ett bra sätt, i såväl goda som sämre tider. 2024 kommer att vara ett svårt ekonomiskt år, vilket föranleder tydliga prioriteringar. I det läget vi befinner oss i har det varit särskilt viktigt att värna välfärden, och inte minst skolan.

Regeringens budget med otillräckliga statsbidrag riskerar att skapa en enorm välfärdskris i det här landet och Järfälla är inget undantag. Samtidigt har staten resurser att skjuta till utan att det slår mot barnfamiljer, ensamstående föräldrar eller pensionärer. Tyvärr har vi en regering som väljer att inte göra det, vilket föranleder att vi nu går fram med en skattehöjning, för att säkerställa kvalitet i våra välfärdsverksamheter. Järfällas elever ska inte betala priset för regeringens bristande förmåga att prioritera.

Här finns budgeten att läsa i sin helhet:

facebook Twitter Email